Finavia Oyj on palveluyritys, joka ylläpitää Suomessa 25 lentokentän verkostoa ja koko maan kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää. Palveluihin kuuluu mm. matkustajien ja matkatavaroiden turvatarkastaminen, kiitoteiden kunnossapito sekä turvallisten lentoonlähtöjen ja laskeutumisien varmistaminen. Näiden palveluiden ja eri liiketoimintayksiköiden sisäisen toiminnan ohjaamiseen yrityksellä on käytössään yli 300 erilaista tietojärjestelmää.

Finavialla oli tarve saada tietojärjestelmien keskitettyyn hallintaan sovellus, jonka avulla voitaisiin raportoida reaaliaikainen kokonaistilanne tehokkaasti. Lisäksi sovellusten tärkeysluokittelua sekä vastuiden, liittymärajapintojen ja palvelinliitosten dokumentointia ja analysointia tarvittiin. Tähän tarpeeseen hankittiin Thinking Portfolion sovellus- ja järjestelmäsalkku.

Thinking Business on luotettava kumppani

Finavialla on ollut Thinking Portfolion hankesalkku käytössään vuodesta 2009. Sen luotettavuus ja muut käyttökokemukset vakuuttivat yhtiön hankkimaan myös sovellus- ja järjestelmäsalkun samalta kumppanilta. Sovellussalkku on ollut käytössä nyt runsaan vuoden ja se on täyttänyt sille asetetut vaatimukset loistavasti.

Sovellussalkku esittää Finavian käyttämät tietojärjestelmät liiketoiminnan näkökulmasta. Salkkuun on kuvattu eri liiketoimintayksiköiden työasema- ja palvelinjärjestelmät. Ulkopuolelle on jätetty ainoastaan lennonvarmistusliiketoiminnan operatiiviset järjestelmät. Esimerkkejä salkussa olevista järjestelmistä ovat mm. taloushallinnon- ja muut konserni-hallinnon järjestelmät sekä kiinteistönhoidon- ja lentoasemien järjestelmät. Sovellussalkusta on rakennettu liittymä toiminnan-ohjausjärjestelmään, johon viedään tiedot integraatioista ja luodaan sovellusten väliset riippuvuus-suhteet ja palvelinliittymät.

Kuvatun sovellusomaisuuden ja sovellusten elinkaaren hallinta ja raportointinäkymät ovat tiimiesimies Kari Wallan mukaan yksi salkun vahvuuksista.

– Ennen sovellussalkun käyttöönottoa meillä ei ollut nopeasti saatavilla selkeää kokonaiskuvaa siitä mitä kaikkia sovelluksia eri liiketoiminta-yksiköissämme on käytössä. Nyt pystymme näkemään sen yhdellä silmäyksellä ja lisäksi sen miten eri palvelimet ja sovellukset liittyvät yhteen ja kytkeytyvät toisiinsa.

Sovellussalkulla on useita eri käyttötarkoituksia ja sen sisältö on avoinna koko henkilöstölle

Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu. Walta kertoo heidän löytäneen työkalulle lisäksi joukon muita arvokkaita käyttötarkoituksia.

– Esimerkiksi ongelmatilanteissa pystymme nopeasti hahmottamaan ongelma-sovelluksen liiketoiminta-kriittisyyden ja päättämään jatkotoimenpiteistä.

– Elinkaaritiedot auttavat aikatauluttamaan sovellusten ja palvelimien päivityksiä.

– ICT:n vastuiden jakautuminen nähdään sovellussalkusta selkeästi. Sen avulla voidaan tehdä resurssien suunnittelua.

Finavialla sovellus- ja järjestelmäsalkkua käytetään laajalla rintamalla. Kaikilla, joilla on pääsy yhtiön intranetiin, on katseluoikeudet sovellussalkkuun. Sovellus- ja järjestelmäsalkun ylläpitäjien joukosta erottuu erilaisia käyttäjäryhmiä, jotka käyttävät järjestelmää eri tarkoituksiin ja eri volyymeilla. Heillä on oman tarpeensa mukaiset näkymät sovellukseen ja Active Directory- integraatio tekee sisään kirjautumisesta vaivattoman. Esimerkkejä käyttäjäryhmistä ovat järjestelmävastuuhenkilöt, pääkäyttäjät, johto, ICT:n johto ja muut ICT-vastuuhenkilöt sekä Service Desk -henkilöt.

ICT yksikössä tehdään muun muassa järjestelmien ylläpitoprosessiin kuuluvat katselmukset sovellussalkun avulla. Sovellussalkkuun tutustuminen ICT-yksikön ulkopuolisille on käytännössä tapahtunut näiden katselmusten yhteydessä. Käyttöliittymä koetaan selkeäksi ja helppokäyttöiseksi, varsinaisia käyttäjäkoulutuksia ei ole tarvittu.

Myös Service Deskissä sovellussalkku on päivittäisessä käytössä. Tapahtumien ja palvelupyyntöjen käsittely on nopeutunut. Salkusta löytyy osaan kysymyksiä vastaukset suoraan ja tarvittaessa tiedot tehtävien priorisointiin ja palvelupyyntöjen ohjaamiseen oikeille henkilöille.

Johto arvioi salkun avulla sovelluksien liiketoimintahyötyjä ja niihin liittyviä muutostarpeita. Tämä on osa Thinking Portfolion mahdollistamaa salkunhallintaprosessia.

Lisätietoja

Kari Walta
Tiimiesimies, Finavia Oyj
kari.walta(at)finavia.fi