Artikkelit 2017-08-16T12:26:49+00:00

Uusimmat artikkelit

Thinking Portfolio -sovellussalkku tukee EU:n GDPR-tietosuojavaatimuksien johtamista

1.1.2018|1 Comment

GDPR eli EU:n laajuinen tietosuoja-asetus tulee myös suomalaisten organisaatioiden sovellussalkun vaatimukseksi. Sovellussalkun avulla voidaan tehdä näkyväksi organisaation GDPR eli General Data Protection Regulation velvoitteet, vastuunotto ja päätökset. Tietosuoja-asetus tulee olla huomioitu organisaation kaikista sovelluksista viimeistään 25.5.2018 mennessä. Osana sovellussalkun tietoja voivat olla tilannekuvat sovelluksiin liittyvistä tietomalleista, liittymistä, sopimuksista, alihankinnasta, tietoturvapolitiikasta, [...]

Vuosi kun salkunhallinnasta tuli osa viestintää ja päätöksentekoa

29.12.2017|0 Comments

Oli vuosi 2001 ja tuotimme nimetyille asiakkaillemme salkunhallinnan asiantuntijapalveluja. Asiakkaamme kaipasivat selkeyttä ja läpinäkyvyyttä ideoidensa ja käynnissä olevien projektien tilannekuvan viestintään ja päätöksentekoon. Tuolloin teimme viestinnän tukemiseksi powerpoint ja excel dokumentteja. Niiden tarkoituksena oli palvella johdon raportteina sekä organisaation sisäisen viestinnän välineinä. Niiden vahvuus oli äärimmäinen joustavuus - tietomallia saattoi [...]

SOTE- ja alueuudistus tarvitsee salkunhallintaa viestintään ja päätöksentekoon

14.11.2017|0 Comments

Tyypillisesti maakuntaliitto tarvitsee alueuudistuksen valmisteluun projektikokonaisuuden johtamisen tueksi nopeasti käyttöönotettavaa, helppokäyttöistä ja elinkaareltaan kustannustehokasta projektisalkunhallinnan työkalua. Maakuntien valmisteluvaiheeseen liittyy paljon viestintää ja päätöksentekoa. Lisäksi alueuudistuksen kohteena on laaja joukko palveluja sekä sovelluksia. Myös näihin kohdistuvien vaikutusten näkyväksi tekeminen palvelu- ja sovellussalkunhallinnalla on nopea ja vaivaton keino viestiä miten valmistelutyöt etenevät [...]

Thinking Portfolio Käyttäjäpäivä 2017 – videoidut esitykset nyt katsottavissa!

12.9.2017|0 Comments

Thinking Portfolio Käyttäjäpäiville osallistui ja etänä seurasi nyt jo 320 salkunhallinnan ammattilaista! Nyt katsottavissa videoidut esitykset tapahtumasta.

Salkkujohtaminen ja tuntosarvi toimintaympäristöön

13.7.2017|0 Comments

Tiedätkö mitkä salkkusi palveluista, projekteista, tuotteista tai sovelluksista ovat kytketty liiketoimintaympäristösi herkkyysindikaattoreihin? Kaikilla organisaatiolla on joukko toimintaan merkittävästi vaikuttavia organisaatiokohtaisia herkkyysindikaattoreita.

Projektien ongelmat alkavat aina silloin kun kaikki on vielä hyvin

13.7.2017|0 Comments

Kuten oikeassa tulipalossa jossa ensisammutus ei ole riittänyt palopesäkkeen taltuttamiseen osallistuu sammutukseen lisää organisaation resursseja. Palopäällikkö saapuu paikalle ja tekee yhdessä tilannearvion sekä suunnitelman toimenpiteistä varaten tarvittavat resurssit viipymättä paikalle. Ajantasaisen resurssisuunnitelman merkitys on keskeinen.

Taloudelliset ja poliittiset riskit salkunhallinnassa

23.3.2017|0 Comments

Yritykset ovat viime vuosina kohdanneet poikkeuksellisen monia taloudellisia sokkeja. Vuosien 2007 – 2008 finanssikriisi, Euroopan yhä käynnissä oleva velkakriisi ja Iso-Britannian päätyminen EU-eroon kesän 2016 kansanäänestyksessä tulivat monelle yllätyksenä. Näiden tapahtumien kohdalla kyse on yritysten ulkopuolisten taloudellisten ja poliittisten riskien hallinnasta, jonka tärkeyteen on monissa yrityksissä herätty vasta lähiaikoina. Taloudelliset [...]

Mitä Lean ja Agile tarkoittavat projektinhallinnassa?

20.3.2017|0 Comments

Tänä päivänä monet yritykset tuskailevat projektinhallinnan kanssa. Vaikka yrityksellä on hyvä tuote tai palvelu ja sille on kysyntää mutta jos sitä ei ole johdettu hyvin elinkaaren joka vaiheessa, se voi johtaa yrityksen kannalta pettymyksiin ja jopa tuhoisiin seurauksiin. Huonosti johdettujen projektien tuloksena on ajan ja resurssien vajaakäyttö ja asiakkaalle tarjottavan [...]

  • 1237

Strategian kirkastus ei auta kun on tekemisen ja toimeenpanon aika

17.3.2017|0 Comments

Projektisalkku strategian luotettavana toimenpanon välineenä Yleisesti on todettu, että organisaatiolla on tiedossa mitä tulisi tehdä jotta strategiset tavoitteet tulevat saavutetuiksi. Yhtenä suurimmista haasteista koetaan organisaation strategian toimeenpano. Mikäli toimeenpano edellyttää toimenpiteitä kuten esim. toiminnankehittämistä, tuotekehitystä tai investointeja siirrytään seuraavaan haasteeseen. Kuinka organisaatio osaa priorisoida kehittämisen kohteen (=panos/tuotos/riskit), asettaa kehitystehtävälle oikeat [...]

Terveystalolla saatiin Thinking Portfoliolla läpinäkyvyyttä projektiresursseihin

15.1.2017|0 Comments

Terveystalolla projektipäälliköt, samoin kuin muutkin projektitiimin jäsenet, toimivat projektitehtävissä oman työnsä ohella. Tämän vuoksi oli tärkeätä saada projektiresursointiin läpinäkyvyyttä, saada parempi käsitys siitä kuinka paljon henkilökunnan aikaa menee projektitöihin.

Projektisalkku SOTE- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tukena

4.1.2017|0 Comments

Sote- ja maakuntauudistus sisältää sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen että aluehallintouudistuksen. Maakunnilla on tulevaisuudessa vastuulla mm. seuraavat tärkeät osa-alueet: Sosiaali- ja terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen edistämisen eri tehtävät Alueiden ohjaus ja suunnittelu Maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen Projektisalkku luo hyvät edellytykset maakuntauudistuksen läpiviennille. Projektisalkku selkeyttää muutosprojektien tilannekuvan, [...]

Erehtyminen osana projektisalkunhallintaa ja kokeilukulttuuria

4.1.2017|1 Comment

Oppiminen yrityksen ja erehdyksen kautta on tuttua monelle meistä. Toisinaan meille riittää kun kuulemme muiden tekemistä erehdyksistä. Mutta on hetkiä jolloin tarvitaan riittävä omakohtainen kokemus. Tarvitsemmeko oppiaksemme henkilökohtaisen kokemuksen siitä, että on olemme mukana mielenkiintoisessa hankkeessa tai projektissa joka päättyy epäonnistumiseen? Epäonnistuminen ei ole projektin tavoite tai edes välitavoite mutta [...]

Projektisalkulla tuloksellisuutta SOTE- ja maakuntauudistukseen

3.1.2017|0 Comments

Kehittämisprojektien vaikuttavuus ja mitattavat toiminnalliset hyödyt ovat keskeisiä näkökulmia kuntien toiminnan kehittämisessä. Hetki on tällä hetkellä otollinen kun SOTE- ja maakuntauudistus on käynnissä. Resurssien ja taloudellisen liikkumavaran ollessa rajallista, tulisi pystyä tunnistamaan vaikuttavuudeltaan ajankohtaan parhaalla tavalla sopivat kehitysideat ja -ehdotukset. Projektisalkku mahdollistaa läpinäkyvyyden kunnan kehitystarpeisiin ja strategiaa parhaiten toteuttaviin projekteihin.  [...]

Viisi näkökulmaa projektisalkun strategiakytkentään

9.12.2016|1 Comment

Strategia kuvaa keskeiset valinnat, joita organisaatio on tehnyt toteuttaakseen tehtäväänsä ja saavuttaakseen tavoitteensa. Kehittämisohjelmat ja –projektit ovat keinoja toteuttaa ja edistää strategiaa. Projektisalkkuja määriteltäessä strategiakytkentä tuottaa kuitenkin useimmille päänvaivaa. Seuraavat viisi kysymystä auttavat kytkennän suunnittelussa. 1 - Mihin keskitymme? Yritys tai organisaatio on strategiassaan määritellyt mitä se tuottaa, kenelle, missä [...]

Projekti-, sovellus- ja palvelusalkunhallinta (ALL-IN-ONE) Valmennus 26-27.1.2017

5.12.2016|0 Comments

Tässä koulutuksessa salkunhallintaa tarkastellaan käytännönläheisesti niin tietohallintojohdon kuin liikkeenjohdon näkökulmasta, unohtamatta muita salkunhallinnan tärkeitä sidosryhmiä. Erityisen juuri tästä koulutuksesta tekee kolmen mielenkiintoisen projekti-, sovellus- ja palvelusalkku salkunhallintanäkökulman riippuvuudet ja kytkennät käytännön esimerkkien kautta. Koulutus auttaa sinua ymmärtämään projekti- sovellus- ja palvelusalkunhallinnan pääperiaatteet ja hyödyntämään salkunhallinnan mahdollisuuksia työssäsi. Käytännön kokemukset osana [...]

Johda priorisoimalla

4.12.2016|0 Comments

Projektisalkku on jo lähes jokaisessa organisaatiossa käytössä tai sen käyttöönottoa viimeistään jo suunnitellaan. Projektisalkun tyypilliset hyödyt ovat viestinnälliset ja päätöksenteon tukeen liittyvät. Organisaatioissa halutaan tehdä läpinäkyväksi 5 minuutissa mitä projekteja organisaatiossa on ideoinnissa, valmistelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Aktiivisten projektien tilannekuva tulee projektikohtaisesti avautua intuitiivisesti kerta silmäyksellä. Ennen projektisalkkua johdolla ja [...]

Thinking Portfolio auttaa Suomen Punaista Ristiä Projektipäivällä HOPE-haasteella

27.10.2016|0 Comments

Autamme Thinking Portfolio projektisalkun Probono-yhteistyökumppaniamme Suomen Punaista Ristiä kehittämään katastrofiprojektien johtamista. Innostus tähän tärkeään ja hyvään tarkoitukseen lähti ajatuksesta, että kaikki muutokset paremmasta lähtevät aina liikkeelle toiveesta (HOPE). Kun uskallamme toivoa parempaa - on se myös ensimmäinen askel muutoksesta parempaan. SPR on erikoistunut kriisi- ja katastrofijohtamiseen ja tämän vuoden Projektipäivillä [...]

Thinking Portfolio – Käyttäjäpäivien esitykset (Pdf-muodossa)

27.9.2016|0 Comments

Thinking Portfolion käyttäjäpäivien 23.9.2016 esitykset (PDF-muodossa) ovat ladattavissa täältä! […]

Mitä projektipäällikkö voisi oppia lapsilta

20.9.2016|0 Comments

Otsikko voi herättää kysymyksiä. "Mitä oppeja lapset voisivat mahdollisesti tarjota projektipäälliköille?" Todellisuudessa lasten toiminta ja käyttäytyminen voi opettaa projektipäälliköille moniakin asioita. Oletko seurannut ja huomannut miten lapset käyttäytyvät toistensa kanssa päivittäin? Seuraavan kerran kun saat hyvän mahdollisuuden seurata lasten keskinäisiä tekemisiä, pistä merkille mitä ja miten he sen tekevät. Saatat [...]

Thinking Out of the Box in Project Portfolio Management

7.9.2016|0 Comments

“Thinking out of the box” is such a clichéd phrase and used in almost all areas of life. But the truth is that it is among the most vital skills that a project manager and his/her team need to have in order to consistently drive creativity. It’s true that traditional [...]

Onnellisen projektipäällikön 10 salaisuutta

29.8.2016|0 Comments

Tinybuddha-sivusto listasi asioita onnelliseen elämään mutta hienosäädimme niistä version onnelliselle ja positiiviselle projektipäällikölle. Anna lupa Anna itsellesi lupa olla sellainen projektipäällikkö kuin mitä ihmisenä muutekin olisit. Huonoa päivää seuraa aina hyvä päivä. Epäonnistumista seuraa aina onnistuminen – suuri tai pieni. Älä ota itseäsi niin vakavasti Epäonnistumiselle voi myös hymyillä – [...]

Kuinka hallita hybridiä ketterää-vesiputousmallimenetelmää

23.8.2016|0 Comments

Tutkimukset viittaavat että projektin hallinta perinteisin keinoin on usein syynä kyvyttömyyteen sopeutua muutoksiin. Tämän seurauksena tuotteiden testaus tai muutosten tekeminen on lähes mahdotonta. Ratkaisu tähän ongelmaan on ketterän-menetelmän ottaminen mukaan projektin hallintaan. Käytännössä kyseessä on vähitellen, iteratiivisesti tehtävä kehitystyö, missä voidaan tehdä muutoksia tuotteeseen/palveluun. Tästä syystä projektin on helpompi reagoida muutoksiin. Hybridi-projektimallia käytetään kun [...]

Digitalization as a Part of Good Portfolio Management part 2

16.8.2016|0 Comments

In an era where nearly everything is gradually becoming digitalized, why should portfolio management be left behind, right? In fact, digitalization actually makes the management of a huge number of existing and proposed projects much easier. Digitalization is essentially the process through which information gets converted into easy-to-use digital formats. [...]

Kuinka muuttaa projektimallia kesken projektin

8.8.2016|0 Comments

Yritetään ymmärtää miksi projektimallia voi joutua muuttamaan kesken projektin. Seuraavaksi muutamia syitä projektimallin muuttamiseen. Miksi perinteinen projektimalli epäonnistuu tuottamaan tuloksia? Projektipäälliköt voivat eri syistä muuttaa mieltään mitä projektimallia soveltavat projektissaan. Ohessa muutamia esimerkkejä syistä vaihtaa projektimallia kesken projektin. Virheen tai puutteen havaitseminen - saattuu löytyä virheitä, mitkä vaativat välitöntä puuttumista. Asiakas huomaa että eivät ole huomanneet todellista tarvettaan oikein. [...]

Kuinka valita sopiva menetelmä projektiin?

25.7.2016|0 Comments

Kun suunnitellaan projektin toteuttamista, niin eräs tärkeimmistä päätöksistä on se, toteutetaanko projekti vesiputousmallilla (waterfall) tai ketterillä menetelmillä (agile, scrum). Pääasiassa projektin toteuttamiseen on karkeasti kaksi lähestymistapaa: Vesiputousmalli eli ns. perinteinen projektimalli Ketterät lähestymistavat, jotka ovat uudempia ja soveltuvat paremmin ohjelmistoprojekteihin Seuraavaksi käsittelemme kahta edellä mainittua projektien lähestymistapaa tarkemmin. Kumpaa menetelmää projektissa kannattaisi käyttää. Vesiputousmalli (Waterfall) Vesiputousmalli [...]