Tietoa Thinking Portfolio

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Thinking Portfolio on luonut 371 artikkelia.

Thinking Portfolion idea- ja projektisalkku mahdollistaa Sospron matkaa sosiaalialan edelläkävijäksi

Sospro tuottaa lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon palveluita sekä monipuolisia avopalveluita. (www.sospro.fi) Sospron tavoitteena on olla sosiaalialan edelläkävijä. Tämän tavoitteen toteuttaminen ja organisaation kasvaminen edellyttää jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Kehitystyötä on suunniteltava ja toteutettava järjestelmällisesti. Tätä varten tarvitsimme IT-työkalun, joka tuo tukea kehitysprojektien hallintaan. Lisäksi halusimme työkalun, joka kokoaa tiedon kehitysprojekteistamme yhteen paikkaan, summaa kehityspäällikkö Elina Ikäläinen taustoja Thinking Portfolio-projektisalkun hankinnalle. -Etsimme työkalua, joka tukee visiomme ja strategiamme toteuttamista. Tähän saatiin hienosti ratkaisu Thinking Portfolio-projektisalkun avulla. Projektisalkku [...]

Käyttäjäpäivä 2020: Ideaseinän kysymyksiä ja vastauksia

Alla koottuja vastauksia Käyttäjäpäivä 2020 -tapahtumassamme esitettyihin kysymyksiin. Taltioidut esitykset ovat myös katsottavissa tältä sivulta. Mika Rapeli / Suominen Onko kaikki projektien dokumentaatio Thinking Portfoliossa? Riippuu projektityypistä. Tavoite on kaikkien projektien osalta saada olennainen dokumentaatio TPhen. Saamme kokonaiskuvan tukidokumentteineen "yhdeltä luukulta".   Veli-Pekka Ignatius ja Saara Sburatura / Lahden kaupunki Millä tavalla luottoriskien arviointi on selkeytynyt TP:n myötä? Meillä on oma prosessimme luottoriskien arviointiin. Nyt arvio löytyy myös Thinking Portfoliosta eli [...]

2020-11-11T19:26:40+02:0011.11.2020|

Thinking Portfolio valittiin Vlaardingenin kunnan projektisalkun digitalisointiin Hollannissa

Vlaardingen is rapidly digitising its services to citizens and entrepreneurs and wants to set priorities and make targeted choices in line with its strategic objectives. To compare the ideas and projects, to make the interdependencies transparent and to plan the deployment of people, all data is stored in a central system. In combination with the set-up of a governance model and the organisation of processes, Vlaardingen will get a better grip on the costs and scheduled implementation of the digitisation projects.

Thinking Portfolion projektisalkku tuo Luonnonvarakeskuksen monimuotoiseen organisaatioon avoimuutta ja vaivatonta resurssisuunnittelua

Luke on ottanut käyttöön Thinking Portfolio-projektisalkun, jota heillä kutsutaan Projektoriksi. Toteutusprojektin jälkeen salkkua on esitelty tähän mennessä eri tavoin noin 500 käyttäjälle, heille on järjestetty koulutus- ja esittelytilaisuuksia sekä ”vierihoitoa” niille, jotka ovat päivittäneet omien projektiensa tietoja salkkuun. Tämän rupeaman yhteydessä on käynyt hyvin selväksi, että hankinta oli oikea, sillä halua ja tarvetta salkun käyttöönotolle on selkeästi, kertoo Luken Projektikeskuksen päällikkö Laura Kitti, jonka vastuualueelle Thinking Portfolio-projektisalkun käyttöönotto kuuluu niin kuin myös uuden projektimallin jalkauttaminen.

Verohallinnon ja Thinking Portfolion yhteistyöllä projektisalkku ketterästi ja nopeasti käyttöön

Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen. Verohallinto kerää veroista ja veronluonteisista maksuista noin 95 %. Ennakoiva ohjaus, hyvä palvelu ja uskottava verovalvonta turvaavat verotulojen kertymisen mahdollisimman täysimääräisinä. Tavoitteena on saada asiakkaat toimimaan omatoimisesti ja oikein. (www.vero.fi) Thinking Portfolio-projektisalkku muovautui verohallinnon tarpeisiin vaivatta Verohallinnon Thinking Portfolio-projektisalkun käyttöönottoprojektin tekninen osuus on saatu päätökseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Thinking Portfolio-projektisalkku on parametroitu vastaamaan Verohallinnon projektitoiminnan tarpeita ja on valmis tuotantokäyttöön. Projekti vietiin läpi noudattaen Thinking Portfolion käyttöönoton ketterää projektimallia. Thinking [...]

Organisaation riskimaisema näkyväksi Thinking Portfolion Projekti- ja riskisalkun yhteispelillä

Olemme tilanteessa, jossa yrityksen johto ja hallitus tarvitsevat päätöksentekonsa tueksi tietoa käynnissä olevista kehityshankkeista ja epävarmuuksista. Ja tätä tietoa tarvitaan nopeasti. Riskienhallinnalla on olennainen rooli epävarmuuksien kuvaamisessa. Kokemuksemme mukaan suuressa osassa organisaatioita hyödynnetään riskienhallinnassa sekalaisia esityksiä, dokumentteja ja taulukoita, jotka eivät anna riittävää tilannekuvaa nykypäivänä tarvittavaan riskienhallintaan.

2020-09-09T11:14:36+03:008.9.2020|

Hämeen liitossa Thinking Portfolio-projektisalkku on avoin kokonaistilanteen seurantaväline

Samaan aikaan, kun Hämeen liitossa tehtiin Thinking Portfolio-projektisalkun määrittelytyötä, liiton piti valmistautua esittelemään maakunnassa siihen mennessä rahoitettujen projektien kohdentumista ja tuloksia maakuntahallitukselle. Näin saatiin projektisalkku koeponnistettua aidon aineiston esimerkeillä jo määrittelyvaiheessa. Projektisalkun määrittelyprosessiin osallistui liiton edustajien lisäksi kattavasti eri sidosryhmiä, muun muassa maakunnan rahoittajakumppaneita ja hankkeiden toteuttajia.

Metropolia varmistaa strategian toteutumisen suunnan Thinking Portfolio- projektisalkun avulla

Metropolia Ammattikorkeakoulussa Thinking Portfolion projektisalkkua kutsutaan Halliksi. Halli on sekä sisäisten kehitys- että TKI-projektien yhteinen tietojärjestelmä. Valtaosa projekteista on vielä toistaiseksi TKI-projekteja, mutta käyttö on laajenemassa myös muihin projekteihin.

Thinking Portfolio valittiin hollantilaisen Westlandin kaupungin projektien priorisointiin ja salkunhallintaan

The Municipality of Westland, also known as the 'glass city', has over 107,000 inhabitants. Westland is an attractive municipality comprising eleven village centres, each with its own character, horticulture and, of course, the Westland coast with its beautiful beaches. Why a portfolio management tool? To help residents and entrepreneurs as efficiently and quickly as possible and in the most customer-friendly way, the service processes of the municipality of Westland are being digitised to the [...]

2020-08-13T11:08:29+03:0013.8.2020|

Thinking Portfolio tuo salkkujohtamisen parhaat työkalut ja käytännöt osaksi Turun AMK:n Master School projektijohtamisen koulutusta

Thinking Portfolio lanseerasi suomalaisille korkeakouluille suunnatun yhteiskuntavastuuohjelmansa Young Talentin 3.5.2019. Ohjelman puitteissa Thinking Portfolio tarjoaa vakiomuotoisen projektisalkun maksuttomasti opetuskäyttöön. Keväällä 2019 tulevasta koronakriisistä ei ollut tietoakaan mutta meille oli selvää, että yrityksiltä kaivattiin nopeampaa reagointikykyä yhdistettynä kokonaisuuksien hallintaan. Halusimme olla mukana lisäämässä tuoreiden projektiammattilaisten salkunhallinnan kyvykkyyttä ja ymmärrystä. Turun ammattikorkeakoulu on jo ennestään meille tuttu yhteistyökumppani. Olemme olleet mukana Turun ammattikorkeakoulun järjestämässä Projektiaamiais-tilaisuudessa ja asiantuntijamme on ollut luennoimassa salkunhallinnasta ja ohjelmajohtamisesta Turun ammattikorkeakoulun “Projektit [...]