Basissysteem Registratie Projecten helpt Gemeente Ede met gerichte ontwikkeling van de stad

De gemeente Ede is een stad met ruim 100.000 inwoners. Het is een stad met een levendig centrum waar altijd wat te doen is voor jong en oud. De groene kwaliteit van de Veluwe dringt door tot in de stad. Ede versterkt haar aantrekkingskracht door te investeren in cultuur, kennis en het centrum. De inbreng, de creativiteit en de energie van onze inwoners en ondernemers is daarbij van groot belang. Ede kiest er voor om de komende jaren prioriteit te geven aan vier ontwikkelingen. Dit zijn FoodValley, Kenniscampus Ede, Veluwse Poort en Levendig centrum.

Waarom een Basissysteem Registratie Projecten?

In lijn met de professionalisering van de organisatie en de concernsturing op de bedrijfsvoering is er een toenemende behoefte aan centrale registratie en makkelijke toegankelijkheid van informatie waardoor de overheadkosten voor investeringen omlaag kunnen. Ede wil gerichte keuzes kunnen maken voor projecten die objectief gezien het meeste bijdragen aan FoodValley, Kenniscampus Ede, Veluwse Poort en Levendig centrum. Ter ondersteuning van het basissysteem heeft gemeente Ede om een aantal redenen gekozen voor de software applicatie Thinking Portfolio:

  • Eenvoudige vastlegging basisinformatie
  • Aansluiting op projectmanagement proces en financiële project kaders
  • Ondersteuning van de besluitvorming op project- en portfolio niveau met dashboards en rapportages
  • Bewezen en veilige SaaS-oplossing
  • Snelle en agile implementatie
  • Weinig administratie

Eenvoudig in gebruik Wat is het resultaat voor gemeente Ede?

Ondersteuning van de professionalisering en concernsturing op de bedrijfsvoering Beter inzicht in o.a. de projectvoortgang, kosten, risico’s, capaciteit en bijdrage aan organisaties doelstellingen Meer efficiëntie en betere ondersteuning van objectieve besluitvorming in het portfolioproces

Waarom PMO Institute?

PMO Institute levert en implementeert de software applicatie Thinking Portfolio. De keuze voor PMO Institute is vanwege haar brede kennis op het gebied van project- en portfoliomanagement. De tool Thinking Portfolio is in korte tijd ingericht en bedrijfsklaar gemaakt. Samen met PMO Institute is in een aantal workshop sessies de requirements opgesteld. Ede heeft hierbij gekozen voor een lean-and-mean inrichting opdat de instap voor gebruik van de tool zo laagdrempelig mogelijk is. Gaandeweg voeren we aan de hand van gebruikservaringen aanpassingen door. De aanpassingen die tot nu toe zijn doorgevoerd werden snel opgepakt en opgeleverd.

2017-07-12T13:00:49+00:00 11.7.2017|
Share This