Kuntaliiton Thinking Portfolio-projektisalkussa näkyy strategia arjen tekoina

Kuntaliitossa pidetään tärkeänä sitä, että organisaatiossa ymmärretään strategian merkitys, että se ei jäisi pelkästään sanan helinäksi tai kirjoitetuksi visioksi, joka pian unohdetaan. Thinking Portfolion avulla nähdään mitä organisaation strategia on arjen tekoina. Konkreettiset teot projekteina ja edunvalvontatehtävinä ovat avoimesti kaikkien nähtävillä, Kuntaliiton oman organisaation lisäksi myös kaikille sen jäsenkunnille.

2018-02-16T11:11:13+02:0027.10.2017|Tags: , , |

Varmassa myönteinen kokemus Thinking Porfolio -projektisalkusta vaikutti sovellussalkun valintaan

Marras- joulukuussa 2015, Varma otti käyttöön Thinking Portfolion sovellussalkun parantamaan sovelluksiin liittyvän perustiedon- ja sovellustilanteen hallintaa. Sovellusten perustietojen (teknologia, integraatiot, vastuuhenkilöt) lisäksi Varmassa on kirjattu salkkuun myös tietoa siitä, mihin meneillään oleviin projekteihin kyseinen järjestelmä liittyy. Riippuvuuksien hallinta on yksi keskeinen asia sekä järjestelmien ylläpidossa että kehittämisessä, jossa sovellussalkusta on hyötyä...

Projektin elinkaari selkeytyi Trafilla Thinking Portfolion avulla

Vuoden 2016 alusta lähtien Thinking Portfolion on ollut Trafin kaikkien projektien johtamisen apuväline. Trafin projektit ovat sisällöltään muun muassa asiakkaiden palvelujen kehittämistä sekä ICT:n ja oman toiminnan kehittämisen projekteja. Thinking Portfolion käyttöönoton jälkeen Trafin projektit ovat tulleet läpinäkyvimmiksi, kertovat Thinking Portfolio-pääkäyttäjät Trafista.

Thinking Portfolion selkeys ja toiminnallisuus vakuuttivat Vaasan Oy:n

Vaasan Oy ja Thinking Portfolio käynnistivät projektisalkun käyttöönottoprojektin määrittelytyöpajoilla maaliskuussa 2015. Sovelluksen käyttö aloitettiin kesä-elokuussa. Yksi tärkeä peruste, miksi Thinking Portfolio valittiin Vaasan Oy:n projektisalkkusovellukseksi, olikin mahdollisuus implementoida se lyhyessä ajassa ja saada sen käyttämisestä nopeasti hyötyjä.

Thinking Portfolio helpottaa projektijohtamisen arkea Fennia-konsernissa

Fennian sisäisten kehitysprojektien salkussa on tällä hetkellä noin 50 eri elinkaaren vaiheessa olevaa projektia valmistelusta jälkiarviointiin. Aiemmin yrityksen käytössä oli toinen projektisalkun hallinnan väline, mutta vuoden 2015 keväästä lähtien projektisalkun johtamisen sovelluksena on käytetty Thinking Portfoliota.

Tositarinoita rohkeudesta ja projektisalkunhallinnan kehittämisestä

Tositarinoita rohkeudesta kehittää Thinking Portfolion ensimmäisestä versiota tulee ensi vuonna kuluneeksi täydet kymmenen vuotta. Thinking Portfolion tarina lähti liikkeelle intohimosta salkunhallintaan ja halusta saattaa se kaikkien ulottuville. Näkemyksemme oli ettei projektisalkunhallinta saa olla vain asiantuntijatyöväline vaan se tulee avautua laajemmalle joukolle organisaatiota. Uskomme, että salkunhallinta on ennen kaikkea viestintää ja päätöksenteon tukemista varten. Uskomme tähän yhtä vahvasti tänään kuin kymmenen vuotta sitten. Koostimme oheen kymmenen rohkeaa tarinaa asiakkaistamme jotka ovat edistäneet salkunhallinnan hyvää sanomaa omassa [...]

Rakennustieto antaa tunnustusta Thinking Portfolio widgeteiden tuomasta viisaudesta

Rakennustiedossa käytetään Thinking Portfolion projektisalkkua kehitysprojektien johtamiseen ja seurantaan. Sovellus on otettu projektihenkilöstön keskuudessa tyytyväisinä vastaan, Thinking Portfolion tuoma näkyvyys on ollut tervetullut parannus projektien läpiviemisessä. On tärkeä asia, että projektit ovat samassa paikassa ja tieto avoimesti kaikkien saatavilla. Tämä muun muassa lisää tietoisuutta siitä millä perusteilla projektit on aloitettu ja minkälaisilla kustannuksilla niitä tehdään. Hankkeiden ohjausryhmissä on oltu kiitollisia tietojen helposta esittelymahdollisuudesta suoraan työkalusta.

Toimintasalkku tarjoaa katsauksen Kuntaliiton edunvalvonta- ja projektitoimintaan

Tässä verkkoaineistossa näytettävät tiedot perustuvat Kuntaliiton toimintasalkun projekti- ja edunvalvontatietoihin. Toimintasalkun sisältö on havainnollistettu teeman ja vaiheen mukaan. Värisävyn tummuusaste kuvaa työvaiheiden etenemistä. Tarkemmat edunvalvontatoimenpidettä tai projektia koskevat tiedot avautuvat haluttua ikonia klikkaamalla. Oheisesta osoitteesta voi tutustua suoraan verkossa Kuntaliiton projekti- ja edunvalvontatietoihin: http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/kuntaliiton-toiminta-ja-strategia/toimintasalkku/Sivut/default.aspx

Thinking Portfolio konkretisoi Tampereen kaupungin projektisalkkuprosessit

Tampereen kaupunki otti Konserniohjausyksikön ohjaamana käyttöön Thinking Portfolion projektisalkkusovellus marraskuussa 2015. Sovelluksen käyttöönotto oli jatkoa vuoden 2014 alkaneelle projektijohtamismallin kehittämiselle. Tampereen kaupungin projektisalkussa käsitellään kaikki palvelujen, toiminnan ja hallinnon kehittämiseen kohdistuvat projektit, kaikki ICT-kehittämistä sisältävät projektit sekä tutkimusprojektit. Lisäksi salkussa on aluekehittämisohjelmat projekteineen, näitä ohjelmia on meneillään tällä hetkellä kolme.

Thinking Portfoliolla on rooli Espoo-tarinan toteuttamisessa

Espoossa otettiin pilottikäyttöön myös Thinking Portfolion projektisalkku keväällä 2015. Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält, joka on ollut vastuussa projektimallin kehittämisestä, on ollut mukana myös Thinking Portfolion määrittely- ja käyttöönottoprojektissa. Projektisalkkusovelluksen mukanaan tuoma informaation lisääntyminen on ollut tervetullut apu myös projektimallin jalkauttamisessa.

If arvostaa Thinking Portfolion asiakaslähtöisyyttä ja luotettavuutta

Syksyllä 2014 Ifin henkilöasiakkaat liiketoiminta-alueella valittiin Thinking Portfolion projektisalkkusovellus tehostamaan projektitoiminnan sujuvuutta. Valintaa edelsi kartoitusvaihe, jonka aikana vaihtoehtoisia sovelluksia ja toimittajia vertailtiin keskenään. Thinking Portfolio sovelluksena vakuutti selkeydellään ja helppokäyttöisyydellään, sen toimittaja joustavuudellaan.

Thinking Portfolio toi nopeasti lisäarvoa Turun kaupungin hankejohtajille

Turun kaupungin hallinnossa on käytetty Thinking Portfolion projektisalkkua kehitysprojektien johtamisen apuvälineenä vuoden 2015 alusta lähtien. Sovelluksen hankintavaiheessa Thinking Portfolion valintaa kaupungin projektisalkkujohtamisen työvälineeksi tuki sen hyvä istuvuus kehitysohjelmiin ja organisaatioon sekä mahdollisuus muokata sovelluksen toimintoja myös jatkossa kehitysohjelmien edetessä ja tarpeiden eläessä.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma – Selkeitä hyötyjä Thinking Portfoliosta

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma otti helmikuussa 2014 käyttöönsä Thinking Portfolio -projektisalkun. Tähän mennessä salkkuun on viety vuoden 2014 ensimmäisen kvartaalin aikana käynnistyvät tai käynnissä olevat projektit. Pääpaino salkussa on IT-projekteilla, mutta mukana on myös muita liiketoiminnan kehitysprojekteja.

Cargotec – Kehitysprojektit viedään läpi Thinking Portfolion avulla

Thinking Porfolio on ollut Cargotecissa käytössä vuodesta 2011. Aluksi sovelluksen päätehtävä oli auttaa konsernin projektitoiminnan kokonaiskuvan selkeyttämisessä ja projektisalkun budjetoinnissa. Tällä hetkellä painopiste on enemmän tilanneseurannassa ja projektisalkun strategisessa johtamisessa. Projektien hallinnoimisen laatua seurataan sovelluksen avulla nykyään myös aikaisempaa tehokkaammin.