Webinaari: Thinking Portfolio projektisalkku ja sen uudet ominaisuudet

Webinaarin ajankohta Perjantai 31.8.18 klo 10-11 Teemat Projektisalkun uudet ketterät ominaisuudet ja Hybridisalkku (mm. Epics, Sprints & Tasks, Kanban) Resurssihallinnan uudet omaisuudet ja raportit (mm. Salkkutason resurssisuunnittelu, resurssoinnin ja toteumien pivotointi) Salkkujen sisäisen viestinnän ja tiedottamisen uudet mahdollisuudet (mm. bänner-ilmoitukset ja mukautettavat muistutusviestit) Tehtävienhallinnan uudet ominaisuudet (mm. Tehtävä Templatet ja henkilökohtaiset suodatukset) Oman salkun käyttävyyden ja käyttökokemuksen arviointi ja palautteiden kerääminen (Think CES - Customer Effort Score) Taloudenraportoinnin uudet raportit (mm. Taloustietojen pivotointi) EU-tietosuoja osaksi projektisalkunhallintaa [...]

2018-06-29T09:17:22+00:00 29.6.2018|

Webinaari: Thinking Portfolio projektisalkku ja sen uudet ominaisuudet

Webinaarin ajankohta Perjantai 24.8.18 klo 10-11 Teemat Projektisalkun uudet ketterät ominaisuudet ja Hybridisalkku (mm. Epics, Sprints & Tasks, Kanban) Resurssihallinnan uudet omaisuudet ja raportit (mm. Salkkutason resurssisuunnittelu, resurssoinnin ja toteumien pivotointi) Salkkujen sisäisen viestinnän ja tiedottamisen uudet mahdollisuudet (mm. bänner-ilmoitukset ja mukautettavat muistutusviestit) Tehtävienhallinnan uudet ominaisuudet (mm. Tehtävä Templatet ja henkilökohtaiset suodatukset) Oman salkun käyttävyyden ja käyttökokemuksen arviointi ja palautteiden kerääminen (Think CES - Customer Effort Score) Taloudenraportoinnin uudet raportit (mm. Taloustietojen pivotointi) EU-tietosuoja osaksi projektisalkunhallintaa [...]

2018-06-29T08:53:40+00:00 29.6.2018|