Kanban ja Thinking Portfolio projektisalkku

Kanban tulee japanin kielestä jossa sen merkitys liittyy mainoskylttiin ja tauluun. Kanban on viime vuosina tullut tutuksi osana toiminnan kehittämistä. Kanban on LEAN-periaatteen mukainen päätöksenteko- ja ajoitusmenetelmä tekemään näkyväksi mitä tulisi tuottaa ja milloin. Projektisalkunhallinnassa eri tehtäviä voidaan tarkastella Kanban näkymiä soveltaen. Thinking Portfolio idea- ja projektisalkussa Kanban tauluja voidaan soveltaa tehtävien raportoinnissa jäsentäen tehtävät päätöksenteon ja tilannekuvan mukaisiin vaiheisiin. Kanban voi olla innostava viestinnällinen ja toimintaa ohjaava - kokonaisuutta visualisoiva elementti organisaation projektisalkkuun. Kanban [...]

Projektin hyvä resurssien hallinta Thinking Portfoliolla

Hyvä käytettävyys on osa Thinking Portfolion tuottavuutta Thinking Portfolio S3 projektisalkussa on vakio-ominaisuutena monipuolinen projektin resurssien hallinta. Projektille tai ohjelmalle voidaan määritellä avainresurssit joita tarvitaan projektin eri rooleissa. Projektille voidaan ensimmäisessä vaiheessa (Idea -vaihe) määritellä siihen tarvittavat roolit. Näin voidaan kuormittaa rooleja ja nähdä kuinka paljon eri rooleja tarvitaan tuleviin projekteihin. Seuraavassa projektin vaiheessa (Määrittely / suunnittelu –vaihe) voidaan rooliin kiinnittää henkilöitä ja ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä voidaan nimetty resurssi kiinnittää (resursoida) joko koko projektin keston ajaksi [...]

Projektin kustannusten seuranta Thinking Portfoliolla

Hyvä käytettävyys on osa Thinking Portfolion tuottavuutta Thinking Portfolio S3 Projektisalkku sisältää toiminnallisuuden joilla voidaan seurata projektin kustannuksia ja budjettia. Projektin talouden seuranta on usein hyvin asiakaskohtaista ja Thinking Portfolio mahdollistaa helposti ja joustavasti asiakaskohtaisen parametroinnin projektin talouden seurantaan. Projektin kustannusten seurannalla voidaan raportoida ja analysoida projektin kustannuksia, budjettia, ennustetta, toteumaa ja sitoumaa. Usein riittäväksi koetaan projektin talouden seuranta hyväksytyn budjetin ja toteutuneiden kustannusten kautta mutta myös ennusteiden tekeminen koetaan usein arvoa tuottavaksi. Sitoumalla voidaan [...]

Projektin tuntiraportointi Thinking Portfoliolla

Hyvä käytettävyys on osa Thinking Portfolion tuottavuutta Thinking Portfolio S3 projektisalkku tarjoaa helppokäyttöisen ratkaisun projektiin käytetyn ajan kirjaamiseen. Projektin toteutuneet tunnit syötetään helppokäyttöiseen ja käyttäjäystävälliseen tuntikorttiin. Tuntien raportointi näkymää suunnitellessamme olemme tutkineet käyttäjien tarpeita ja käyttöliittymän ergonomia vaatimuksia. Näkymä mahdollistaa tuntien kirjaamisen projekteittain ja tehtävälajeittain viikkonäkymään. Projektin tuntiraportointi visualisoi käyttäjälle viimeisen viikon, kuukauden ja vuoden aikana eri projekteille syötetyt tunnit näppärällä tooltip –ikkunalla. Pääkäyttäjällä on mahdollisuus ylläpitää tuntikirjauksen tehtävälajeja. Tehtäviä voidaan kytkeä myös jatkuvan kehittämisen [...]

Projektin tehtävienhallinta on helppoa Thinking Portfoliolla

Hyvä käytettävyys on osa Thinking Portfolion tuottavuutta Thinking Portfolio S3 projektisalkussa on erittäin joustava ja asiakaskohtaisesti yksinkertaisesti parametroitava tehtävienhallinta joka tukee erilaisten kaavioiden kuten mm. Gantt-kaavioiden tekoa. Näin helposti visualisoiden tehtävien alkamisen, päättymisen sekä tarvittaessa projektin erilliset päätöspisteet (Milestones). Thinking Portfolio projektisalkun tehtävähallinnan Gantt-kaaviossa voidaan esittää myös projektin päätösporttien päivämäärät automaattisesti ja näin visualisoida projektin tehtävävirtaa kytkettynä projektin vaiheistukseen ja tilannekuvaan (status). Tehtävähallinnassa projektin eri tehtävät voidaan vastuuttaa (esim. tehtävän omistaja ja suorittaja), priorisoida ja niiden tilapäivitykset [...]