Thinking Portfolio Administrator Training (Webinar) Fri, Dec 8, 2017 10:00 AM (EET)

Thinking Portfolio Admin Webinar training takes you through the mainstream administrator's maintenance and management functionality. The Webinar is also well suited for existing administrators to refresh their knowledge. For new administrators, the Webinar will serve as basic information for Thinking Portfolio admin role.

Tositarinoita rohkeudesta ja projektisalkunhallinnan kehittämisestä

Tositarinoita rohkeudesta kehittää Thinking Portfolion ensimmäisestä versiota tulee ensi vuonna kuluneeksi täydet kymmenen vuotta. Thinking Portfolion tarina lähti liikkeelle intohimosta salkunhallintaan ja halusta saattaa se kaikkien ulottuville. Näkemyksemme oli ettei projektisalkunhallinta saa olla vain asiantuntijatyöväline vaan se tulee avautua laajemmalle joukolle organisaatiota. Uskomme, että salkunhallinta on ennen kaikkea viestintää ja päätöksenteon tukemista varten. Uskomme tähän yhtä vahvasti tänään kuin kymmenen vuotta sitten. Koostimme oheen kymmenen rohkeaa tarinaa asiakkaistamme jotka ovat edistäneet salkunhallinnan hyvää sanomaa omassa [...]

Thinking Portfolion uudistettu ja helppo standardipohjainen kertakirjautuminen

Thinking Portfolion uusi ja helppo kertakirjautuminen hyödyntää Microsoftin (ADFS) 2.0. Ratkaisu tukee myös molempia SAML 2.0- ja WS 2.0 -pohjautuvia tunnistautumistapoja. Asiakas ei tarvitse räätälöityä ohjelmistoa erikseen ja tämä ratkaisu toimii mistä vain internetin yli. (Federoitu kertakirjautuminen on vaihtoinen tapa nykyiselle ratkaisulle.)

Thinking Portfolio projektisalkun uusi riskianalyysi-näkymä

Thinking Portfolio projektisalkun uusi ja visuaalinen riskianalyysi-widget mahdollistaa riskien kokonaiskuvan hahmottamisen nopeasti yhdellä silmäyksellä. Riskianalyysi-widgetillä voidaan viestittää monimutkaisenkin projektin pääriskit helposti yhdellä kuvalla. Tämä uusi ominaisuus tuo projektin riskienhallintaan ja ohjaukseen arvokasta näkyvyyttä, ketteryyttä ja tehokkuutta. Oheisen esimerkki-projektin uuden ja visuaalisen riskianalyysin pääosiot ovat: Aika Monimutkaisuus Resurssit Projektin ohjaus Projektin sisältö / laajuus Esimerkki: Riski-parametrit ovat helposti muutettavissa riippuen riskianalyysistä. Tämä uusi riskianalyysi -widget on lisäominaisuus muiden aiempien riskianalyysien lisäksi.

Thinking Portfolio kuuluu Dun & Bradstreetin parhaaseen luottoluokkaan 2016

Suomalaisyrityksistä vain pieni osa kuuluu Dun & Bradstreetin kansainvälisesti tunnettuun, parhaaseen mahdolliseen luottoluokkaan 1. Thinking Portfolio on yksi niistä vuonna 2016. D&B on vuodesta 1993 lähtien luokitellut ajantasaisesti suomalaisyritysten luottokelpoisuuden. Luottoluokkia on neljä. Vaatimuksena parhaaseen mahdolliseen luottoluokkaan pääsemiselle ovat mm. keskimääräistä paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen. Thinking Portfolio on asiakkailleen luotettava, ennustettava ja kasvava yhteistyökumppani jonka taloudellinen asema on vahva.

Thinking Portfolio projektisalkku on Leijona-Projektimallin kanssa yhteensopiva

Thinking Portfolio® projektisalkku on kumppanimme Suomen Projekti Instituutin julkishallinnolle lisenssimaksutta tarjoaman Leijona-Projektimallin kanssa yhteensopiva. Leijona-Projektimalli pohjautuu Suomessa suosittuun Suomen Projekti Instituutin ABC-projektimalliin. Suomen Projekti Instituutti antaa Leijona-Projektimallin julkishallinnon käyttöön nyt lisenssimaksutta. Thinking Portfolio projektisalkkuun voidaan parametroida kaikki Leijona-Projektimallin tarvitsemat luokittelut, lomakkeet ja raportit toteuttaa asiakaskohtaisesti parametroimalla. Thinking Portfolio projektisalkun käyttöönotto julkishallinnon organisaation tapahtuu vaivattomasti kiinteähintaisen käyttöönottoprosessimme mukaisesti. 4-5 viikkoa siitä kun Thinking Portfolio projektisalkun määrittely aloitetaan saa asiakkaalla käyttöönsä asiakaskohtainen ympäristön. Tuotamme aina Thinking Portfolio [...]

Ketteryys alkaa hyvästä Business Casesta

Projektitoiminnan ketteröittäminen sekä Lean ajattelu ovat päivän trendejä jotka nousevat esille keskustelussa kun puhutaan projektitoiminnan johtamisen kehittämisestä. Perinteisesti ketteryydelle haetaan edellytyksiä projektityökulttuurin ja projektityömallien kautta. LEAN ajattelussa haluamme holistisesti päästä pois kaikesta turhasta ja käyttää rajallinen energiamme vain siihen joka luo merkitystä ja on todistettavasti tärkeää. Tiedämme, että kun projektille annetaan oikeutus lähteä liikkeelle on sitä edeltänyt liiketoiminnallisten perusteluiden ja riskien punnitseminen. Onko niin, että ketteryyden ja Lean-toiminnan mahdollistava liiketoiminnallinen perustelu eli Business Case on avain onnistumiseen? Mikäli lähtökohdaksi [...]

Intohimoiset projektipäälliköt onnistuvat muita paremmin

Intohimo vaikuttaa keskeisesti siihen, onnistummeko pyrkimyksissämme vai emme. Jos suhtaudut intohimoisesti johonkin asiaan, tartu siihen ja hoida se. Ellei intohimoa ole, älä hukkaa aikaasi asiaan. Sama pätee projektipäällikköihin, jotka hoitavat erilaisia hankkeita eri toimialoilla. Useiden IT-projektien hallinnointi yksi toisensa perään voi tuntua yksitoikkoiselta. Kun mikään muu ei kannusta eikä innosta, intohimoinen suhtautuminen työskentelyn kohteena olevaan asiaan saa meidät jatkamaan. Käy esteiden kimppuun pää edellä Mikään ei kykene estämään intohimoista projektipäällikköä onnistumasta. Kun olet päättänyt tehdä [...]

Tavallisesta projektitoimiston vetäjästä erinomaiseksi

Vaikka monet luulevat projektitoimiston vetäjän ratkaiseviksi ominaisuuksiksi esimerkiksi sertifiointien kaltaisia tekijöitä, palkkaushetkellä ne useimmiten jäävät varsin huomiotta. Huomattavasti tärkeämpänä pidetään sen sijaan henkilön kykyä ymmärtää projektia. Näin projektitoimisto pystyy käynnistämään projektin ja seuraamaan ja hallinnoimaan sitä paremmin ja toteamaan, vastaako se aidosti yhtiön keskeisiä tarkoitusperiä ja tavoitteita. Seuraavassa tarkastellaan muutamia muita ominaisuuksia, jotka tekevät tavallisesta projektitoimiston johtajasta erinomaisen. Organisaation sisäiset yhteydet Projektitoimiston vetäjällä tulisi olla hyvät yhteydet paitsi projektitoimiston tiimiin myös organisaation muihin osastoihin. Projektin [...]

Kassavirtalaskelman herkkyysanalyysi hyvässä projektisalkussa

Liiketoimintaympäristö ja muut talouden muuttujat kuten valuuttakurssit, raaka-aineet, investointien korot jne. ovat jatkuvassa muutoksessa. Liiketoimintaympäristön muutosten keskelle käynnistettävien projektien olisi tärkeä tunnistaa projektin lopputulokseen vaikuttavien taloudellisten perustelujen herkkyystekijät. Yksinkertaisesti tekijät joiden muutokset voivat vaikuttaa taloudellisiin perusteisiin. Herkkyystekijät eli herkkyysindikaattorit tai herkkyysmittarit ovat projektisalkun yksi mahdollinen tietomallin muuttuja. Esimerkiksi suosittuun Thinking Portfolio projektisalkkuun on mahdollista määritellä asiakkaan itse ylläpitämänä herkkyystekijöitä ja vaivattomasti kytkeä ne haluttujen projektien tai kehitysohjelmien taloudellisiin perusteluihin. Tunnista milloin kassavirta-analyysi tulisi päivittää Herkkyystekijöiden [...]

Strateginen salkunhallinta on 80 % eteenpäin katsomista

Hyvä strateginen salkunhallinta on 80 % eteenpäin katsomista Parhaimmillaan salkunhallinta on kytkettynä organisaation strategisten tavoitteiden toteuttamiseen, tulevaisuuden analysointiin ja oikeiden kehitysohjelmien ja projektien oikein ajoittamisessa. Kuten aikaisemminkin todettu, mikään ei pelasta projektia jolla on tilannekuvaan nähden väärät tavoitteet ja ajoitus. Väärin ajoitettua tai tavoitteiltaan epärealistista projektia ei pelasta kukaan, ei edes maailman paras projektipäällikkö. Päätöksentekovastuu on johdolla ja johdon tulisi tehdä päätöksiä tulevaisuutta varten. Salkunhallinnan tulisi siis toimia prosessina ja välineenä eteenpäin katsottaessa. Salkunhallinnan vahvuuksia [...]

Hyvä projektiviestintä ja sosiaalinen media

Sosiaalinen media ei enää pitkään aikaan ole ollut pelkästään yksityishenkilöiden keino pitää yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin pitkien matkojen taa julkaisemalla tietoja ihmisten liikkeistä ja viimeaikaisista tapahtumista. Siitä on tullut myös yritysmaailmassa päälliköille kätevä työkalu, joka auttaa viestintäongelmissa ja levittää laajalle tietoja muutoksista toiminnassa sekä toimii asiakkaiden vuorovaikutuskanavana. Nykyisessä maailmanlaajuisessa liiketoimintamallissa, jossa tiimit ovat hajallaan eri puolilla maailmaa ja tekevät töitä eri aikavyöhykkeillä, sosiaalinen media on tehokkain viestintäväline, kun lukuisille ihmisille on saatava yksi ja sama [...]

Salaisuus parempaan kokonaisarkkitehtuuriin ja yrityskulttuuriin

Kokonaisarkkitehtuuri on yrityksen arvokkain pääoma, jonka se voi itselleen luoda. Yrityksen liikearvoa määritettäessä keskeiset arvioinnin kohteet ovat yrityksen kokonaisarkkitehtuuri, parhaat asiakkaat, myydyimmät tuotteet ja sen luomat innovaatiot. Näiden intohimoinen ja aktiivinen kehittäminen on keskeinen osa tavanomaista paremman organisaation yrityskulttuuria. Kokonaisarkkitehtuuri syntyy yhdessä asiakkaiden kanssa Yrityskulttuuri, joka ei aidosti osaa kunnioittaa ja arvostaa kokonaisarkkitehtuuria, on väistämättä tuomittu hitaaseen trendiin menettämään markkinaosuutensa ja parhaat osaajansa kilpailijoille. Niin jää ajan mittaan jäljelle kannattamattomat asiakkaat, kokonaistaloudellisesti heikot tuotteet ja [...]

Projektisalkunhallinta kriisitilanteessa

Viime päivien aikana geopoliittinen tilanne on nostanut lisää talouteen kytkettäviä riskejä ja uhkia esiin. Projektit joilla tiedetään olevan aktiivinen kytkentä mitattavaan suureeseen joka voidaan kytkeä riskiin tai uhkaan tulisi ottaa nopeasti erityiskäsittelyyn. Liiketoimintaympäristöstä nousevat epävarmuustekijät ja niiden riskit ovat asioita joiden vaikutuksista tulisi projektin omistajan ottaa vastuu. Projektipäällikkö taas pyrkii ratkaisemaan haasteet ja esteet jotka projekti kohtaa eri tilanteissa - mutta ei ota vastuuta siitä mikä on projektin Business Case tilannekuvan muuttuessa.   Organisaatioiden tulee [...]