Digitalisaatio osana hyvää projektisalkunhallintaa

Suuren määrän ehdotettuja ja käynnissä olevien projektien hallinta ei ole helppoa. Mutta se on varmasti helpompaa digitaalisesti. Tehokas projektisalkun hallinta voi olla ratkaiseva tekijä projektien onnistumiselle, sekä tarkoittaa parempaa ROI:ta organisaatiollenne.

Raportin mukaan organisaatiot, joilla on tehokas salkunhallintajärjestelmä saivat 62 % tuotteensa saavuttamaan tai ylittämään ROI odotukset vuonna 2012. Digitalisointi on hyvä alku jos haluat alkaa hallinta projektisalkkua ja parantaa ROI:ta. Tämä on siis hyvä syy digitalisoida salkunhallintaprosessi.

Parempaa päätöksentekoa

Epävarmuus ja vaikea ennustettavuus vaikeuttavat projektien onnistumista, itse asiassa monet projektit epäonnistuvat tämän takia. Digitalisointi voi poistaa osan epävarmuustekijöistä projektisalkunhallinnassa, se auttaa onkimaan ymmärrystä tiedosta esim. eri näkymien, kaavioiden ja taulukoiden avulla. Projektipäälliköt voivat käyttää digitaalisia työkaluja arvioidessaan mikäli projektit ovat hyödyllisiä. Jotta tiedosta saadaan apua päätöksentekoon, niin digitaaliset työkalut ovat tehokkaampia kuin manuaalinen laskenta ja tiedon keruu.

Digitaalisilla työkaluilla projektipäälliköillä on mahdollisuus katsoa edellisten projektien onnistumisia ja tämän pohjalta ennustaa käynnissä olevien projektien mahdollista jatkoa. On helpompaa arvioida projektien panos/hyöty-suhdetta ennen projektien toteuttamista. Projektitoimistojen (PMO) ei tarvitse tehdä päätöksiä pelkästää aiemman kokemuksen tai arvailun avulla. PMO:t voivat tehdä tietoisia päätöksiä mitä resursseja on salkuissa.

Parempi  projektien tehokkuus

Digitalisointi helpottaa havaitsemaan mahdolliset tekijät, jotka aiheuttavat projektin budjetin tai aikataulun ylitykset. Digitaalisten työkalujen tarkoitus on puhtaasti parantaa projektin tehokkuutta ja tuottavuutta. Työkalut voivat auttaa havaitsemaan mahdolliset pullonkaulat ennen kuin ne haittaavat projektia, joten projektin kulusta tulee suoraviivaisempi. Projektipäälliköillä on työkalujen avulla mahdollisuus saada näkemystä kuinka laatia projektin onnistumismittarit. Projektipäälliköjen ei tarvitse tarkkailla projektin edistymistä koko ajan sillä digitaaliset työkalut ovat automatisoituja. Työkalut auttavat arvioimaan projektin etenemistä pienellä vaivalla, sekä mahdollistavat tehdä tarvittavat muutokset kohti parempaan projektin tehokkuuteen ja varmistamaan että projektit etenevät suunnitellusti.

Share This