Digitalisaatio on tehnyt väsymättä tehtäväänsä hyvän kymmenen vuotta. Vauhti kiihtyy ja muutokset sekä mahdollisuudet tulevat valonnopeudella vastaan. Suuret haasteet ja mahdollisuudet liittyvät teknologian muuttaessa kulttuuria ostaa, myydä, tuottaa ja toimittaa palveluja ja tuotteita. Ansaintalogiikka muuttuu samalla kun asiakkaiden kokema hyöty ja arvo.

Haasteita kaikille tuottaa rinnalla olevien vielä digitalisoimattomien prosessien ylläpito ja kehittäminen. Kaikkea ei voida digitalisoida – ainakaan tässä kehityksen vaiheessa. Edelläkävijät luovat digitalisoitumiselle edellytyksiä erilaisten hyödynnettävien ekosysteemien muodossa. Riskit osata valita oikeat palat kokonaisarkkitehtuuriin ovat suuret. Kun kukaan ei tiedä tulevaisuutta ja sen voittajia varmaksi joudutaan riskejä minimoimaan ja tietysti mahdollisuuksien hinnalla.

Projektisalkun sisältö erottaa menestyjät

Erilaiset salkunhallinnan näkökulmat tukevat ja luovat edellytyksiä vaikeiden valintojen tekemiseen. Salkunhallinnan avulla voidaan luoda näkemystä ja läpinäkyvyyttä innovaatioprosessiin. Projektisalkulla voidaan tehdä valintoja ja samalla tunnistaa toimintaympäristön herkät signaalit ja muuttujat. Seurata välitavoitteita ja ylläpitää kustannushyötyjä ja tuottoja kuvaavia näkymiä – riittävän ajoissa tehdyt päätökset erottaa menestyjät muista.

Palvelusalkku kytkee tekemisen asiakkaan hyötyihin

Palvelusalkunhallinta kytkee asiakkaat ja tuotettavat hyödyt läpinäkyvästi yhteen. Palvelut ja tuotteet ovat elinkaarensa eri vaiheissa johdettavissa näin paremmin ja oikein. Jälleen menestys on oikeassa ajoituksessa. Sovellus- ja järjestelmäsalkku tekee näkyväksi ne ratkaisut ja ohjelmistot joita menestykseen tarvitaan. Nykytilassa jokaisella organisaatiolla on jotain tarpeetonta ja rationalisoitavaa järjestelmäarkkitehtuurissa.

Viisas näkee ne ratkaisut jotka tuottavat loppuasiakkaalle arvoa ja panostaa niihin energiaa. Oiva tapa rahoittaa asiakkaalle arvokkaiden asioiden kehittäminen on luopua vähemmän arvoa tuottavista ja siirtämällä niistä vapautuvat panokset parempaan kohteeseen. Organisaatio joka näkee tämän ensimmäisenä – tulee olemaan huomisen todennäköisin menestyjä ja haluttu kumppani. Riippumatta siitä miltä tulevaisuus uskotaan huomenna näyttävän.

Nopeaa päätöksentekoa tarvitaan

Tieto on siis valuuttaa ja pääomaa digitalisoituvassa maailmassa. Tutkimusten mukaan ihmiset käyttävät tietotyössä 30 % ajastaan jotta löytävät oikean ja tilanteeseen tarvittavan tiedon.

Viisas organisaatio pääsee tulevaisuudessa vähemmällä – salkuttamalla ideat, projektit, sovellukset ja järjestelmät sekä palvelut ja tuotteet.