Innovaatiojohtaminen vs. ideajohtaminen

Johtaminen on elintärkeää organisaatioille. Ilman kunnollista johtamista jokainen yritys tulee romahtamaan ennemmin tai myöhemmin. Johtaminen kehittyy jatkuvasti, ja uusia toimintatapoja, jotka lisäävät tuottavuutta ja tehostavat prosesseja, otetaan käyttöön. Nykypäivän johtaminen eroaa huomattavasti perinteisestä johtamisesta.  Innovaatiojohtamisesta ja ideajohtamisesta on puhuttu jo jonkin aikaa. Kumpi näistä on parempi? Mitkä ovat näiden johtamistyylien hyödyt?

Mitä ovat innovaatiojohtaminen ja ideajohtaminen?

Ennen kuin pääsemme kunkin johtamistyypin hyötyihin, meidän täytyy tietää, mitä nämä termit tarkoittavat.

Innovaatiojohtaminen on yrityksen innovaatiotoiminnan hallinnointiprosessi, joka kattaa kaikki vaiheet aina ideoiden muodostumisesta lopulliseen toteutusvaiheeseen asti. Se koostuu innovaatiostrategian luomiseen ja toteuttamiseen liittyvistä toiminnoista, päätöksistä ja käytännöistä. Erilaiset liiketoiminnan tuloksia parantavat innovaatiot saattavat myös muuttaa yrityksen liiketoimintamalleja. Innovaatiojohtamisen keskeinen tavoite on innovaatioiden jatkuva etsiminen, niihin sijoittaminen sekä niiden ylläpitäminen. Sosiaalinen innovaatio, kasvuinnovaatio ja teknologinen innovaatio ovat liiketoiminnan innovaatioiden suorimpia metodeja.

Ideajohtaminen on kyky ottaa vastaan palautetta ulkoisilta ja sisäisiltä sidosryhmiltä sekä käyttää tätä palautetta tuotejulkaisuja sekä tulevia tuotteita varten. Ideoinnilla voidaan luovasti tuottaa ja kehittää uusia ideoita. Ideajohtamisen avulla varmistetaan, että kaikki informaatio on tiedossa ja ideoiden priorisointi on kunnossa.

Mitkä ovat innovaatiojohtamisen hyödyt?

Jotta liiketoiminta olisi kestävää, innovaatiojohtaminen on keskeisessä roolissa. Mutta miksi se on niin tärkeää?

 • Tuoton kasvu
 • Työntekijöiden sitoutuminen lisääntyy
 • Asiakastyytyväisyys paranee
 • Kilpailuetu kasvaa ja siihen saadaan jatkuvuutta
 • Tuotteet saadaan markkinoille oikeaan aikaan
 • Markkinaosuus kasvaa
 • Markkinapaikkaa voidaan ylläpitää tai parantaa
 • Uusia markkinoita ja asiakkaita voidaan tavoittaa

Mitkä ovat ideajohtamisen hyödyt?

Ilman onnistuneiden ideoiden hallintaa ja toteuttamista, jokainen yritys epäonnistuu. Nämä ideajohtamisen hyödyt auttavat ymmärtämään, miksi näin voi tapahtua.

 • Olemassa olevien prosessien parantaminen pienentää kustannuksia
 • Strategisia tavoitteita voidaan saavuttaa
 • Tulot kasvavat uusien tuotteiden ja palveluiden ansiosta
 • Nykyiset tuotteet voivat löytää uusia markkinoita
 • Työntekijöiden sitoutuminen paranee. Työntekijöiden moraali kasvaa merkittävästi.
 • Nopeampi vastaus asiakkaille

Lopputulos

Ei voida oikeastaan sano kumpi johtamistyyli on parempi. Innovaatiojohtaminen ja ideajohtaminen tukevat hyvin toisiaan. Innovaatiota ei ole ilman ideoita, ja päinvastoin. Ideat ovat innovaation perusta. Ideajohtamisen avulla organisaatio kokoaa ideoita kaikilta, järjestelee ne ja valitsee parhaan. Innovaatiojohtamisen avulla entistä uudempien liiketoimintamallien, tuotteiden, teknologioiden ja palveluiden tuottaminen muuttuu virtaviivaiseksi.

 

Alkuperäinen: https://thinkingportfolio.com/innovation-management-vs-idea-management/

 

2018-01-24T10:30:48+00:00 5.2.2018|Tags: , |
Share This