Intohimoiset projektipäälliköt onnistuvat muita paremmin

Intohimo vaikuttaa keskeisesti siihen, onnistummeko pyrkimyksissämme vai emme. Jos suhtaudut intohimoisesti johonkin asiaan, tartu siihen ja hoida se. Ellei intohimoa ole, älä hukkaa aikaasi asiaan. Sama pätee projektipäällikköihin, jotka hoitavat erilaisia hankkeita eri toimialoilla. Useiden IT-projektien hallinnointi yksi toisensa perään voi tuntua yksitoikkoiselta. Kun mikään muu ei kannusta eikä innosta, intohimoinen suhtautuminen työskentelyn kohteena olevaan asiaan saa meidät jatkamaan.

Käy esteiden kimppuun pää edellä

Mikään ei kykene estämään intohimoista projektipäällikköä onnistumasta. Kun olet päättänyt tehdä työtä, josta pidät paljon, mikään este ei pysäytä sinua. Intohimoinen projektipäällikkö tarkkailee ensin mahdollisia tai todennäköisiä esteitä, jotka saattavat estää projektin onnistuneen loppuun viennin. Ongelmien tunnistamisen avulla projektipäällikkö pystyy suunnittelemaan strategioita, joilla eliminoidaan tiesulut ja pidetään asiat liikkeessä.

Sovinnaisten menettelytapojen yli

Työhönsä intohimoisesti suhtautuvat ihmiset ovat samalla innovatiivisia. Heidän vaatimustasonsa on toimialan tiukimpia ja he vaativat laatua. Tarpeen tullen he ylittävät sovinnaiset menettelytavat saavuttaakseen sovitut tavoitteet. He luovat sääntöjä ja strategioita asioiden edistymisen mukaan eivätkä sovella sovinnaisia strategioita tai menetelmiä, jos ne rajoittavat heitä jollain tavalla.

Dynaaminen projektinhallinta

Kuten sanottu, intohimoisten projektipäälliköiden suhtautuminen laatuun on aivan erityinen. Siksi he luottavat enemmän asiantuntemukseen kuin kokemukseen. Kerätessään tietoja projektiin he eivät yleensä pohjaa omiin oletuksiinsa. Mitä jos heidän oletuksensa kustannuksista, kuluvasta ajasta ja resursseista osoittautuvat vääriksi? Koko projekti voisi vaarantua. Siksi nämä ihmiset keräävät tietoa, laadullisia tietoja, tutkijoilta, insinööreiltä ja muilta alan asiantuntijoilta päästäkseen haluttuihin tuloksiin. He eivät oleta tai luule, että he tietävät kaiken.

Intohimo tarttuu

Kun katsot lasta, joka on innostunut ja iloinen uudesta lelusta, tunnet tai koet saman tunteen itsekin. Samalla tavoin intohimoiset projektipäälliköt vaikuttavat projektin tiimien jäseniin. Menestyksekkäät projektipäälliköt antavat intohimonsa tarttua muihin ryhmän jäseniin positiivisesti ja tuottavasti, niin että tiesulut tai esteet käsitellään nopeasti ja tehokkaasti ja projekti valmistuu ajoissa ja luvatun vaatimustason mukaisesti.

Share This