Kanban tulee japanin kielestä jossa sen merkitys liittyy mainoskylttiin ja tauluun. Kanban on viime vuosina tullut tutuksi osana toiminnan kehittämistä.

Kanban on LEAN-periaatteen mukainen päätöksenteko- ja ajoitusmenetelmä tekemään näkyväksi mitä tulisi tuottaa ja milloin. Projektisalkunhallinnassa eri tehtäviä voidaan tarkastella Kanban näkymiä soveltaen.

Thinking Portfolio idea- ja projektisalkussa Kanban tauluja voidaan soveltaa tehtävien raportoinnissa jäsentäen tehtävät päätöksenteon ja tilannekuvan mukaisiin vaiheisiin. Kanban voi olla innostava viestinnällinen ja toimintaa ohjaava – kokonaisuutta visualisoiva elementti organisaation projektisalkkuun.

Kanban raportit voidaan Thinking Portfoliossa parametroida asiakkaan haluamiin vaiheisiin ja niihin liittyviin kriteereihin. Kanbania voidaan ketterästi hyödyntää myös Thinking Portfolion palvelu-, sovellus- ja järjestelmäsalkunhallinnassa

Thinking Portfolio Kanban