Kassavirtalaskelman herkkyysanalyysi hyvässä projektisalkussa

Spreadsheet graphs

Liiketoimintaympäristö ja muut talouden muuttujat kuten valuuttakurssit, raaka-aineet, investointien korot jne. ovat jatkuvassa muutoksessa. Liiketoimintaympäristön muutosten keskelle käynnistettävien projektien olisi tärkeä tunnistaa projektin lopputulokseen vaikuttavien taloudellisten perustelujen herkkyystekijät.

Yksinkertaisesti tekijät joiden muutokset voivat vaikuttaa taloudellisiin perusteisiin. Herkkyystekijät eli herkkyysindikaattorit tai herkkyysmittarit ovat projektisalkun yksi mahdollinen tietomallin muuttuja. Esimerkiksi suosittuun Thinking Portfolio projektisalkkuun on mahdollista määritellä asiakkaan itse ylläpitämänä herkkyystekijöitä ja vaivattomasti kytkeä ne haluttujen projektien tai kehitysohjelmien taloudellisiin perusteluihin.

Tunnista milloin kassavirta-analyysi tulisi päivittää

Herkkyystekijöiden tavoitteena on auttaa tunnistamaan ne projektit ja ohjelmat joiden nimetyt herkkyystekijät ovat lähtötilanteeseen nähden muuttuneet siten, että laskelman päivittäminen viipymättä on perusteltua. Laajemmissa projektisalkuissa on usein satoja projekteja jolloin projektitoimiston ja projektien omistajien haasteena on tiedostaa taloudellisten perustelujen päivittämistarpeet.

Tunnistamalla herkkyystekijöiden painotukset voidaan myös tasapainottaa projektisalkkua siten, että organisaatio voi suosia tai painottaa ennustettavia herkkyystekijöitä ja ottaa maltillista riskiä niiden herkkyystekijöiden suhteen joissa ennustettavuus ja vaikuttavuus on vaikeaa luotettavasti arvioida.

Parhaiden päätösten yksi keskeinen tekijä on ajoitus. Herkkyysanalyysillä on tämän päivän toimintaympäristössä ja projektisalkkujohtamisessa paljon potentiaalia oikeiden päätösten tekemiseen.

 

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja herkkyysanalyysin aktivoimisesta Thinking Portfolio projektisalkkuun.

Esa Toivonen, Senior Portfolio Advisor, esa.toivonen@thinkingportfolio.com Puh. 040 733 6670

Asko Pulkkinen, Application Consultant, asko.pulkkinen@thinkingportfolio.com Puh. 040 520 1664

Aarni Heiskanen, Senior Partner, aarni.heiskanen@thinkingportfolio.com Puh. 040 730 4812

 

Share This