Olemme lähiaikoina saaneet olla mukana useissa keskusteluissa ketterän kehityksen hallinnasta salkunhallinnassa sekä Lean Portfolio Management -teemoissa. Lean Portfolio Management – sanayhdistelmä nousee SAFe®– eli skaalatun ketteryyden -viitekehyksen alta, nostaen ketterät kehitysmenetelmät salkunhallinnan tasolle. Tällä pyritään tietenkin tuomaan strategiaohjaus mukaan kehitystoimintaan näkyväksi – ja päinvastoin. Erinomaista!

Kun puhumme salkunhallinnasta, ketterän kehityksen menetelmien sisällyttäminen kehityssalkun alle siis sisältää ajatuksen organisaation kehitystoiminnan kokonaisvaltaisesta näkemyksellisyydestä. On nähtävä, raportoitava ja hallittava kaikki panokset kehitystoimintaan, johdettava useamman aikajänteen kehitystoimintaa, priorisoitava kenties koko organisaation tasolla resursseja tai saavutettavaa arvoa, joskus kehityspanoksia.

Thinking Portfolio on aiemmin jäsentänyt ajatuksia projektisalkkumaailmasta kohti Kehityssalkkua (ja parhaimmillaan useita rinnakkaisia liiketoiminnan tukisalkkuja), johon on kerätty kaikki kehitystoiminta – kokonaisnäkymän ylläpitämiseksi ylimmällä mahdollisella tasolla. Eri toteutustavoilla toteutettavista asioista haetaan yhteisesti raportoitavat teemat, sopivat raportointisyklit sekä kullekin organisaatiolle olennaisimmat raportit koko salkusta.

Tärkeimmät opit tammi-helmikuun keskusteluista ovat olleet jälkikäteen ajatellen melkoisia itsestäänselvyyksiä ja olemme onneksemme toimineet niiden mukaisesti asiakkaidemme kanssa jo vuosia.

  • Ehkä helpottavinta on, että tiukan oloisesta viitekehyksestä huolimatta SAFe®-viitekehykseen sitoutuvissakin organisaatioissa ketteryys on agiilia myös salkunhallinnan tasolla. Kunkin organisaation tulee löytää ja soveltaa viitekehyksestä omaan tilanteeseen ja omalle organisaatiolle juuri nyt soveltuvan kokoelman työkaluja ja olisi ensiarvoisen tärkeää, että esimerkiksi johtamisen menetelmät tukevat näitä valintoja alusta lähtien.
  • Ketterän kehityksen ja perinteisempien projektien yhdistämisestä syntyvät haasteet ovat toimialasta riippumatta hyvin samankaltaisia. Priorisointia, henkilöresurssien allokointia ja budjetoinnin tai kustannusjaon haasteita ratkotaan kaikkialla. Salkunhallintaan tuotavat mittaristot ketterästä kehityksestä ovat monella vielä kehityksen alla, koska perusta kehityssalkun johtamiselle ei ole vielä selkeä.
  • Harva suomalainen organisaatio on onnistunut tuomaan ketterän ajattelun ylimmän johdon johtamismenetelmiin. Etenkin suurissa organisaatioissa toimitaan ylimmällä tasolla usein perinteisesti eli budjetoidaan kehitysprojekteja, kysellään valmiiden ratkaisuiden (ei siis arvon) perään ja johdetaan samoille asiakkaille kohdistuvia kehitystoimia rinnakkaisilla liiketoiminta-alueilla, ketteristä ja jopa yhteisistä toteutustavoista huolimatta.

Kiinnostavimmaksi vastakkainasetteluksi eräässä keskustelussa nousi kysymys ”Kuuluuko kehityssalkussa salkkutasolla edes näkyä toteutuksen tapa?” Kysymykseen löytyi pienessä

piirissämme kaksi vastakkaista näkemystä. Kiinnostavaa. Järjestämme tässä teemassa mielellämme pienen debatin. Haluaisitko sinä olla mukana?

Nina Orvola

Nina Orvola

Lead Senior Advisor
Thinking Portfolio
nina.orvola@thinkingportfolio.com
Puh. +358 44 5051044

Ota yhteyttä!

Haluaisin lisätietoja seuraavista tuotteista:

Projektisalkusta
Sovellus- ja rekisterisalkusta
Palvelusalkusta
NPD-tuotekehityssalkusta
Riskisalkusta

Olen kiinnostunut tilaamaan myös demo-tunnukset:

Kyllä kiitos