Tutkimukset viittaavat että projektin hallinta perinteisin keinoin on usein syynä kyvyttömyyteen sopeutua muutoksiin. Tämän seurauksena tuotteiden testaus tai muutosten tekeminen on lähes mahdotonta. Ratkaisu tähän ongelmaan on ketterän-menetelmän ottaminen mukaan projektin hallintaan. Käytännössä kyseessä on vähitellen, iteratiivisesti tehtävä kehitystyö, missä voidaan tehdä muutoksia tuotteeseen/palveluun. Tästä syystä projektin on helpompi reagoida muutoksiin.

Hybridi-projektimallia käytetään kun joudutaan tekemään kompromissi eri projektimenetelmien suhteen. Eräs tyypillisimmistä malleista on ”ketterä-vesiputousmalli”.

Ketterä-vesiputousmenetelmän pääpiirteet

  • Ketterä-vesiputousmallin toteuttaminen mahdollistaa ohjelmistotiimin kehittää ohjelmistoa ketterin menetelmmin, kun taas tuotepäällikkö ja laitteisto (hardware)-tiimit voivat edetä vesiputousmallin mukaisesti.
  • On erityisen tärkeää olla johdonmukainen ja tiivis yhteistyö näiden kahden eri menetelmän välillä. Alkaen tuotteen konseptoinnista validointiin ja lopulliseen tuotantoon. Tällä hybridi-lähestymistavalla eri tiimit voivat suunnitella omat vaatimuksensa ja tarkentaa omia muuttuvia tilanteita,
  • Ketterä-vesiputousmalli-lähestymistapa on erittäin hyvä kun tarkoituksena on esim. uudelleen käyttää ohjelmistoa mutta tuottaa joukko samanlaisia tuotteita.

Toimiminen ketterällä-vesiputousmallilla

Jos olet aikeissa käyttää ketterää-vesiputousmallia niin ensimmäiseksi tulee lopettaa kiisteleminen eri menetelmien tavoista toimia. Pitää löytää yhteinen tapa toimia, jotta menetelmä voi toimia menestyksekkäästi. Projektin eri tiimien tarvitsee keskittyä yhteen tavoitteeseen, eli luoda lisäarvoa asiakkaalle.

Projektin alkuvaiheessa eri menetelmien käyttö ei välttämättä heti aiheuta haasteita. Kun projektin edetessä alkaa ilmetä enemmän riippuvuussuhteita sekä yksityiskohtia, niin näiden kahden eri menetelmän käyttö voi alkaa turhauttaa tiimejä. Ketterät tiimit suunnittelevat progressiivisesti ja vesiputoustiimit tekevät suunnitelmat hyvissä ajoin etukäteen. Vesiputoustiimit saattavat vaatia sitoutumista ja vastauksia ketteriltä-tiimeiltä, jotka eivät välttämättä osaa vielä vastata kysymyksiin.

Edellä mainitussa skenaariossa, on erittäin tärkeää sekä oleellista että projektipäälliköt, sidosryhmät ja tuotteen omistajat tekevät tiivistä yhteistyötä sekä ovat säännöllisessä yhteydessä. Tämä tulee varmistamaan lopullisen tavoitteen saavuttamisen tuottaa arvoa asiakkaalle.