Kun organisaation salkkuun katsoo tulee sieltä nähdä strategia ja keinot joilla strategia saavutetaan. On tärkeää varmistaa, että tietomalli mahdollistaa strategisten tavoitteiden kuvaamisen.

Salkussa oleville tärkeille investoinneille, kehitysprojekteille ja tuotekehitykselle tulee löytää aina oikea rahoitus. Onnistumiset mitataan oikeille mittareilla ja ne pitää pystyä kuvaamaan. Jos tekeminen ei tuota toivottua tulosta tai toimintaympäristö ja asiakkaat eivät enää innostu siitä mitä ollaan tekemässä tulee tehdä nopeasti ohjausliikkeitä. Resurssit tulee ryhmittää nopeasti uudelleen ja viestiä muutos ymmärrettävästi.

Salkkujen tietomallit, luokittelut, kriteerit ja rakenteet muuttuvat kokoajan – jos muutosta ei jalkauteta osaksi salkunhallintaa, toimintaohjeita ja raportointia jää ohjausliike tekemättä. Tässä webinaarissa pohditaan näihin liittyviä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla.

Webinaarin pitää Senior Portfolio Advisor Esa Toivonen ja se on maksuton!

Ajankohta:

Pe 21.8.2020 klo 13:00-13:30

Sisältö:

  • Salkkujen hyvä priorisointi ja rationalisointi käytännössä
  • Kuinka tunnistan milloin projekti on aika keskeyttää ja sen hyvä faktapohjainen viestintä?
  • Kuinka käytännössä tuon talouden keskeiset indikaattorit sekä KPI:t päätöksentekoon ja salkkujohtamiseen?
  • Kuinka hyödynnän projektisalkkua uskottavasti rahoituksen hakemiseen ja hyvään rahoittajaraportointiin?
  • Käytännön resurssisuunnittelu ja tehtävienhallinta ketterien sekä perinteisten projektien välillä
  • Hyvä salkun tietomallin ja raporttien elinkaaren hallinta ja näiden muutosten johtaminen
Ilmoittaudu webinaariin

Tutustu myös salkkuesitteisiimme!