Yritetään ymmärtää miksi projektimallia voi joutua muuttamaan kesken projektin. Seuraavaksi muutamia syitä projektimallin muuttamiseen.

Miksi perinteinen projektimalli epäonnistuu tuottamaan tuloksia?

Projektipäälliköt voivat eri syistä muuttaa mieltään mitä projektimallia soveltavat projektissaan. Ohessa muutamia esimerkkejä syistä vaihtaa projektimallia kesken projektin.

  • Virheen tai puutteen havaitseminen – saattuu löytyä virheitä, mitkä vaativat välitöntä puuttumista.
  • Asiakas huomaa että eivät ole huomanneet todellista tarvettaan oikein. Usein voi käydä esimerkiksi niin, että kun päivitetty versio järjestelmästä esitellään asiakkaalle, asiakas huomaa ettei ole esittänyt vaatimuksiaan ja tarpeitaan riittävän selvästi.
  • Organisaation poliittinen ympäristö voi olla äärimmäisen dynaaminen. Kun asiakkaan poliittisessa ympäristössä painopiste muuttuu niin siitä seuraa prioriteettien muutoksia. Ja uudet prioriteetit luovat usein motivaation vaihtaa projektimallia.
  • Muutos markkinoilla on merkittävä tekijä projektimallin muutokseen. Kilpailija voi tuoda markkinoille uuden tuotteen tai palvelun, missä on ominaisuuksia, mitä ei nykyisestä projektista löydy.
  • Viimeisenä muttei vähäisimpänä, muutokset laki-asioissa ja säädöksissä voivat häiritä nykyistä projektin toimintamenetelmää.

Projektimallin muuttaminen

Oletetaan että olet päättänyt tehdä projektin perinteisellä vesiputousmallilla ja myöhemminen toteat että se ei toimi niin hyvin kuin alunperin oletit. Onko mahdollista vaihtaa projektimallia nykyaikaisemmaksi nyt? Suuri osa alan ihmisistä uskovat että muuttaminen projekti ”ketteräksi” on erittäin mahdollista. Muutoksia on tehty useita kertoja ja erilaisin lopputuloksin. Siitä huolimatta, se ei ole mahdotonta.

Ketterät menetelmät (agile) eivät vain ole kehitysprosessi. On tärkeää löytää ja tiedostaa syyt miksi olet tekemässä muutosta ketterään lähestymistapaan, sillä se vaikuttaa koko organisaation toimintaan, ei vain yhden tiimin.

Mikäli haluat tehdä menestyksekkään muutoksen perinteisestä projektilähestymistavasta ketteriin menetelmiin, on äärimmäisen tärkeää ymmärtää keskustella ja varmistaa koko organisaation kannalta mitä muutos oikein käytännössä tulee tarkoittamaan ja mihin se tulee vaikuttamaan.

On tärkeä myös ymmärtää että vaikka projektimallin muutos projektin kesken on tehtävissä. Mutta se ei aina välttämättä onnistu joissain tapauksissa.