Tiina Rinne esittelee Kuntaliiton strategiaa, joka tehdään näkyväksi Thinking Portfolio-edunvalvonta- ja projektisalkussa.

Kuntaliitto on ollut Thinking Portfolio-projektisalkun käyttäjä yli kolme vuotta. Runsaassa kolmessa vuodessa on päästy paljon eteenpäin Thinking Portfolion hyödyntämisessä, kertoo kehittämiskoordinaattori ja Kuntaliiton PMO Tiina Rinne.

– Jos työkalu heti alkuunsa oli oiva apuväline tuomaan järjestystä ja läpinäkyvyyttä Kuntaliiton edunvalvonta- ja kehitystoimintaan, on se nykyään myös erittäin tärkeä strategian viestintäväline.

Kehitysprojektit ja edunvalvonta toteuttavat strategiaa

Kuntaliitossa pidetään tärkeänä sitä, että organisaatiossa ymmärretään strategian merkitys, että se ei jäisi pelkästään sanan helinäksi tai kirjoitetuksi visioksi, joka pian unohdetaan. Thinking Portfolion avulla nähdään mitä organisaation strategia on arjen tekoina. Konkreettiset teot projekteina ja edunvalvontatehtävinä ovat avoimesti kaikkien nähtävillä, Kuntaliiton oman organisaation lisäksi myös kaikille sen jäsenkunnille.

Kuntaliiton uusien kehitysprojektien ja edunvalvonnan lisäksi Thinking Portfoliossa on joukko valmiita palvelutuotteita. Palvelutuotteet ovat sellaisia, joiden tuottamiseksi tarvitaan samoja resursseja kuin kehityksessä ja edunvalvonnassa. Viemällä resurssit samaan työkaluun, on mahdollista seurata resurssien riittävyyttä ja voidaan tehdä resurssikohtaista priorisointia näiden kolmen osa-alueen välillä.

Onnistuva Suomi tehdään lähellä

Kuntaliiton strategian ”Onnistuva Suomi tehdään lähellä” kuuden eri painopistealueen päämäärät konkretisoituvat vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa, jonka sisältävillä käytännön teoilla toteutetaan strategiaa vision saavuttamiseksi.

Kun ohjelmat, projektit ja edunvalvontaan liittyvät toimenpiteet ovat näkyvillä Thinking Portfoliossa, voidaan toiminnan kokonaisuutta tarkastella ja tehdä strategian mukaista priorisointia. Strategiasta tulee aidosti toimintaa ohjaava, kun  kaikilla on mahdollisuus nähdä ja tietää mitä muut tekevät strategian konkretisoitumisen hyväksi.

Näkyvyys edesauttaa hyötyjen konkretisoitumisessa

Kuntaliiton eri toiminnoissa on paljon riippuvuuksia, jotka myös näkyvät salkussa ja edesauttavat osaltaan eri palasien yhteensovittamista ja hyötyjen konkretisoitumista. Esimerkiksi edunvalvonnan kautta tulee esiin asioita, joista muodostuu kehityshankkeita. Thinking Portfolio työvälineenä mahdollistaa laajempien hyötyjen tavoittelun, kun lähtökohdat ja kehityshankkeet ovat siellä kaikkien nähtävillä ja jatkojalostettavissa.

Yksittäisistä projekteista laajempiin kokonaisuuksiin

Kuntaliiton tapa hyödyntää Thinking Portfolio-projektisalkkua strategian esille tuomisessa ja toteuttamisessa on herättänyt kiinnostusta myös muissa organisaatioissa. Benchmarkingia ovat halunneet tehdä organisaatiot, jotka ovat niin ikään halunneet laajempaa näkyvyyttä strategiaansa ja ymmärtää miten päästään yksittäisistä projekteista laajempiin kokonaisuuksiin.

Haastateltavana oli

Tiina Rinne
kehittämiskoordinaattori, PMO
Suomen Kuntaliitto ry