Kuusi asiaa, jotka projektipäällikkö voi oppia norsuilta

Norsut ovat vaikuttavia ja yleviä eläimiä, jotka ovat ihmisille edelleen salaperäisiä arvotuksia, vaikka niiden kesyyntymisestä on tuhansia vuosia. Kertomukset niiden uroteoista ja älykkyydestä ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle, ja se kertoo meille osaltaan tärkeän viestin yhteisössä elämisestä.

Vaikka kasvuyrityksillä on erinomaiset suunnitelmat ja kokeneet projektipäälliköt, aina ne eivät onnistu tehtävistään ajoissa tai havaitsemaan liiketoiminnan mahdollisuuksia, jolloin ne jäävät muiden jalkoihin. Projektipäälliköt voivat oppia näiltä älykkäiltä eläimiltä monia asioita. Ovathan norsut selvinneet vuosisatojen ajan ankarien ympäristömuutosten ja ihmisasutuksen paineissa.

Mentoreilta oppiminen – Samalla tavoin kuin norsunpoikanen oppii auliisti ensimmäiset asiat äidiltään ja nuoret norsut laumalta ja sen naarailta omat selviytymiskeinonsa, myös projektipäällikön tulisi kuunnella nöyrästi itseään kokeneempia asiantuntijoita. Virkaiältään vanhempien kokemus ja asiantuntemus auttavat projektipäällikköä välttämättään karikot ja maksimoimaan menestymismahdollisuudet.

Tunnustuksen odottaminen – Yhteiskunnassa ja työpaikoilla on nykyään vallalla taipumus pitää onnistujina niitä, jotka tekevät ankarasti töitä ja yltävät menestykseen muita nopeammin. Tunnustuksen ja nopean kuuluisuuden tavoittelun vimmassa monikaan ei noteeraa muiden toimia, vaikka on päässyt nykytasolleen juuri niiden ansiosta. Ihanteellisessa työkulttuurissa oman työn annetaan puhua puolestaan eikä metsästetä kunniaa.

Paksunahkaisuus – Ihmiset eivät yleensä osaa suhtautua oikein arvosteluun ja vertailuun vaan heillä on taipumus reagoida niihin kielteisesti. Oikeassa lähestymistavassa ihminen kehittyy paksunahkaiseksi, kuten norsu, ja hän sietää arvostelua ja suhtautuu siihen positiivisesti nostamalla työnteon vaatimustasoa ja hyödyntää sen kokemuksen kasvattajana.

Vahvuuksien optimaalinen hyödyntäminen – Samalla tavoin kuin norsu käyttää omaa valtavaa voimaansa poimiessaan maasta pienen pensaan tai kaataakseen ison puun yhtä tarkoin tuloksin, myös projektipäällikön tulisi tietää, mihin käyttää omaa asiantuntemustaan. Jokaisella yksilöllä on vahvuuksia ja kyky suoriutua tehtävistä. Projektipäällikön on tunnistettava tiimin jäsenten kyvyt ja saatava ne hyötykäyttöön.

Tehokas viestintä – Norsut ovat jatkuvasti yhteydessä keskenään ja tiedottavat kasvustoista ja veden lähteistä toisilleen. Digitaaliajan ihmisellä on huomattavasti laajempi valikoima viestintävälineitä, joilla hän pystyy jakamaan ajatuksia ja levittämään raportteja edistymisestään. Avain on siinä, että yksityiskohdista tiedotetaan oikeilla hetkillä projektin etenemisen varmistamiseksi.

Eloonjäänti vastoinkäymisissä – Kun yritykset kasvavat ja laajenevat, projektipäälliköiden haasteet paisuvat: on kilpailtava itseään suurempien brändien ja kokeneempien ihmisten rinnalla. Vahvojen johtajien on kehitettävä eloonjäämisvaisto, jotta he pystyvät taistelemaan oikeudenmukaisesti kaikkia vastustajia vastaan ja viemään hankkeet loppuun menestyksekkäästi.

Share This