Kuusi tekijää projektisalkun hyvään hallintaan

Projektisalkun hyvä hallinta voi auttaa liikeyrityksiä tuottamaan entistä parempaa lisäarvoa. Siksi salkunhallinnasta voi tulla elintärkeä menestyksen työkalu. Se voi auttaa tehostamaan päätöksentekoa, panemaan strategian täytäntöön ja hallitsemaan muutosta koko organisaation läpi. Projektisalkun hallinnan hyvät käytännöt on helppo omaksua muutamassa osassa.

Kaikkien osallisuus

Projektisalkun hallinta on jatkuvaa toimintaa, ei yksittäinen tapahtuma. Se on kokonaisvaltaista. Hyvään salkunhallintaan osallistuu henkilöstöä organisaation kaikilta tasoilta. Kun laaja osallistujakunta omaksuu käytännön, se vaikuttaa todennäköisesti tehokkaammin. Yritysjohtajat eivät välttämättä suhtaudu myönteisesti valtansa luovuttamiseen demokraattisen lähestymistavan eduksi. He eivät myöskään pidä siitä, että heidän työtään tutkitaan tarkasti. Varmistu, että he pystyvät aina selvillä tilanteesta projektisalkun hyvään hallintaan perustuvassa johtamisessa.

Salkunhallintaprosessin selkeys

Kaikkia projekteja on arvioitava sen perusteella, miten ne edistävät yritystoiminnan lisäarvoa. Jos projekti tuottaa asiakkaaseen tai pitkäaikaisiin strategisiin tavoitteisiin nähden vain vähän lisäarvoa, se todennäköisesti epäonnistuu. Päivitä tietokannat säännöllisesti, niin kaikki tieto on ajantasaista, ja pysyt selvillä ruohonjuuritason realiteeteista.

Suunnittele selvät tehomittaukset

Ryhmittele päämäärien tai tarkoituksen mukaan. Käytä useita salkkuja, jotta varat jakautuvat asianmukaisesti, ja päätöksenteko helpottuu. Kun tavoitteet on määritelty selkeästi, on ratkaisevan tärkeää, että otetaan käyttöön tavoitteen saavuttamista seuraavat parametrit. Mallit ja parametrit on ehkä saatettava ajan tasalle, kun tieto ja ymmärrys lisääntyvät Perusta ylimmälle johdolle tarkoitettu pistetaulukko tehokkuuden arviointia varten. Pistetaulukon tulee sisältää sekä taloudellisia että muita parametritietoja.

Tunnista riski

Projektisalkun hallinnan johtohenkilöt tietävät, että heidän on sisällytettävä arvioihin riski. Mahdollisten lopputulosten ja riskin tuntemus antaa yrityksille tilaisuuden valmistautua erinäisiin mahdollisiin tapahtumiin. Salkkutason riskit on tunnistettava, ja niiden suuruus on arvioitava. Käytössä on oltava riskinhallintajärjestelmä.

Tehokkaan analysointiohjelmiston tai -työkalun käyttö

Mallinnukseen perustuva tiedonseurantaohjelmisto, jossa on laajat grafiikka- ja raportointimahdollisuudet, edesauttavat nopeaa päätöksentekoa. Tulostaulunäkymä, joka on kaikkien merkittävien sidosryhmien luettavissa, antaa pikakuvan skenaarion etenemisestä. Analyyttisten työkalujen on lisäksi mahdollistettava projektikohtainen erittely. Näin parannetaan läpinäkyvyyttä ja varmistetaan, että kaikki ovat ajan tasalla kaikista päätöksistä. Samalla yksittäisten päätöksen vaikutuksia voidaan seurata keskitetysti.

Hallinnoi salkkua aktiivisesti. Suunnittele alkuhyväksyntien jälkeen säännölliset arvioinnit. Näin pystyt keskeyttämään raiteiltaan suistuneet projektit ja estämään taloudelliset tappiot.

Share This