Kymenlaakson Liitto valitsi Sote- ja maakuntauudistukseen Thinking Portfolio projektisalkun

Kymenlaakson Liitto pyysi tarjouksia Kymenlaakson Sote- ja maakuntauudistuksen projektisalkunhallintavälineestä palveluna. Tarjous arviointiin hinnan, palvelun ja palvelusopimuksen osalta ja Thinking Portfolio projektisalkku pilvipalvelu sai vertailussa parhaat pisteet ja tuli valituksi Kymenlaakson Liiton Sote- ja maakuntauudistuksen projektisalkuksi.

 

 

 

 

 

Lisätietoja Thinking Portfolio projektisalkusta ja sen mahdollisuuksista Sote- ja maakuntauudistuksen läpiviemiseen.

Esa Toivonen
Senior Portfolio Advisor
esa.toivonen@thinkingportfolio.com
Thinking Portfolio Oy
puh 040 733 6670
http://thinkingportfolio.com/fi