Thinking Portfolio oli meille helppo valinta

Ennen konsernisalkun käyttöönottoa Lahden kaupungin omistajaohjauksen tarvitseman tiedon hallinta oli haasteellista, ei ollut yhtenäistä välinettä tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn. Koska rahoituksella, omistajaohjauksella ja taloussuunnittelulla oli omat tiedonkeruuvälineensä, ei välttämättä tiedetty mitä tietoja muut osapuolet keräsivät ja saatavilla oleva tieto ei aina ollut ajantasaista. Ensisijainen tarve oli siis tuoda kaikille käsittelijöille konsernitiedot yhteen paikkaan helposti saataville, kertovat rahoitussuunnittelija Saara Sburatura kaupungin rahoituspalveluista ja konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius omistajaohjauspalveluista

-Kuulimme kollegoiltamme Espoon kaupungilta, että heillä on Thinking Portfolion konsernisalkku käytössään. Saimme tutustua Espoon konsernisalkkuratkaisuun ja näytti siltä, että konsepti soveltuisi hyvin myös meille.

-Haarukoimme myös millaisia muita työkaluratkaisuja omistajaohjauksen avuksi on olemassa, mutta emme löytäneet muita vastaavia, jotka olisivat soveltuneet meille yhtä hyvin. Lisäksi meillä oli sisäisesti niin paljon myönteistä palautetta Thinking Portfolion projektisalkun toiminnasta, että valinta oli lopulta helppo.

Omistajaohjaus sujuvammaksi konsernisalkun avulla

Kaupungilla on sisäinen pankki, jonka toimintaan konsernisalkku tuo helpotusta, sillä salkussa on paljon tunnuslukuja ja tietoa, joita käytetään rahoituspäätöksiä tehtäessä. Sieltä löytyvät myös tiedot luottoriskien arviointiin.

Omistajaohjauksen hallinta on niin ikään salkussa, esim. arvioita hallituksesta ja yrityksen johdosta, riskien hallintaan ja strategiaan liittyvää tietoa ja muita asioita, joita konserniohjeessa on määritelty. Strategian seurannasta toivotaan jatkossa näkyvämpää ja sitä varten salkkuun on viety myös yhtiöille asetettuja tavoitteita.

-Salkussa on tällä hetkellä 2/3 kaupungin omistajaohjauksen alaista yhtiötä ja yhteisöä. Olemme lähteneet isoimmista ja merkittävimmistä liikenteeseen. Toiset yhtiöistä ovat ihan valtavan paljon innostuneita ja toisilla vielä käynnistysvaikeuksia, mutta tilinpäätöksen jälkeen on tarkoitus vahvistaa heille tukea, että pääsevät eteenpäin.

Konsernisalkku tuo avoimuutta toimintaan ja lisää vuoropuhelua toimijoiden välillä

Käyttäjien keskuudessa Thinking Portfolio-konsernisalkku on koettu helppokäyttöiseksi ja monessa tilanteessa on ollut huomattavaa hyötyä siitä, että on yksi paikka tiedoille. Yhtenäinen järjestelmä kaikkien käytössä selkeyttää erityisesti toimintatapaa. Vuoropuhelu ja avoimuus on lisääntynyt ja ymmärrys on kasvanut molemmin puolin. Konsernisalkun käyttöönotto on näyttäytynyt yhtiöille kaupungin kasvaneena kiinnostuksesta yhtiöitä kohtaan ja se otettu positiivisena viestinä vastaan, toteaa Saara Sburatura.

-Kun yhtiöt itse täydentävät tietojaan, tiedon taso on ajankohtaisempaa ja tarkempaa ja myös se, että tietoa ei tarvitse enää erikseen pyytää vaan yhtiöt itse täyttävät sitä, on sujuvoittanut prosessia. Viemme salkkuun myös tilinpäätöstietoja sen valmistumisen jälkeen, sieltä ne ovat helposti löydettävissä ja tarvitsevien tahojen hyödynnettävissä.

Sujuvassa projektissa jalostettiin Lahden kaupungin oma konsernisalkun tietomalli

Lahden projektitiimi on kiitollinen siitä, että Espoon konsernisalkun mukainen tietomalli oli protossa käytettävissä, kun määrittelyvaihe alkoi. He saivat hyödynnettyä jo testattuja parhaita käytäntöjä ja pystyivät silti joustavasti muokkaamaan toiminnallisuuksia omia tarpeitaan vastaaviksi. Näin protosalkkuun parametroitiin tietomalli, josta jalostui Lahden kaupungin oma konsernisalkku.

Määrittelytyöpajoihin kutsuttiin edustajia eri osa-alueilta ja yhtiöistä kertomaan mielipiteensä ja tarpeensa konsernisalkun ominaisuuksista. Erinomainen lopputulos saavutettiin sen ansiosta, että konsernin sisältä oli eri asiantuntemuksella varustettuja näkökulmia mukana. Saara Sburaturan opinnäytetyön ”Strateginen salkun hallinta kaupunkikonsernin omistajaohjauksessa” sisältö oli niin ikään arvokasta materiaalia käyttöönottoprojektille. Ignatius ja Sburatura antavat kiitosta myös salkun toimittajalle, Thinking Portfoliolle.

-Thinking Portfolion käyttöönottoprojekti oli joustava ja vietiin läpi ryhdikkäästi. Kun junaan lähdettiin, mentiin loppuun asti ja saatiin käyttöönotettua suunnitellusti. Toimittajan konsultin ammattitaito oli todella rautaista. Hän antoi ideoitaan käyttöön ja otti lisäksi haasteita vastaan; parin päivän päästä löytyi yleensä aina ratkaisu, jos sellaista ei ollut jo valmiina.

Lahden kaupungin konsernisalkusta kertoivat:

Saara Sburatura

Rahoitussuunnittelija

 

 

 

Veli-Pekka Ignatius

Konserniohjauksen päällikkö