Kuvassa: Pirjo Larm (vasemmalla) ja Jaana Kaskirinne (oikealla)

LähiTapiola on suomalainen, asiakkaiden omistama yhtiöryhmä, joka tarjoaa elämänturvaa henkilöasiakkaille, kaikenkokoisille yrityksille ja yhteisöille sekä maatiloille. Elämänturva kuvaa tapaa palvella asiakkaita läpi elämän ja sen muuttuvien tilanteiden. LähiTapiola panostaa asiakkaiden turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin.

LähiTapiola käyttää Thinking Portfoliota ryhmän kehityssalkun hallintaan ja LähiTapiola Palvelut Oy:n työajanseurantaan. Alun perin oli tarkoitus suunnitella sovelluksen rakenne vain kehityssalkun hallintaa varten, mutta määrittelytyöpajojen aikana huomattiin, että Thinking Portfolio sopisi myös työajanseurantaan ja projektinhallintaan ja näin päädyttiin heti alkumetreillä laajentamaan sovelluksen käyttöä. Tämän johdosta oli mahdollista luopua vanhasta monimutkaisemmasta ja kalliimmasta välineestä kokonaan.

Thinking Portfolio säästää työaikaa

Käytön myötä on huomattu erityisesti ajansäästö projektipäälliköiden työssä.  Yksi huomattava parannus on, että on voitu luopua erillisistä dokumenteista. Yhdessä välineessä oleva tieto kehitystöistä on systemaattisempaa, luotettavampaa ja keskenään paremmin vertailukelpoista. Yhteenvetojen ja tilannekatsausten tekeminen on sujuvampaa ja vie vain murto-osan verrattuna aikaisempaan.

LähiTapiola antaa kiitosta toimittajan ratkaisuhakuisuudesta

Kehityspäällikkö Jaana Kaskirinne LähiTapiolasta on tyytyväinen Thinking Portfolion konsulttien tekemään määrittelytyöhön ja käyttöönottoihin. Vaikka lyhyt käyttöönottoprojekti mietitytti aluksi, yllätykset ovat kuitenkin olleet vain positiivisia. Hän antaa erityistä kiitosta siitä miten joustavasti lisäominaisuudet, joita ei alun perin ollut suunniteltu, saatiin kuitenkin järjestelmään mukaan ja kuinka hyvin yhteistyö toimittajan kanssa sujuu edelleen.

LähiTapiolassa alettiin käyttää Thinking Portfoliota tuotantotiedoilla jo heti määrittelyvaiheen jälkeisessä testausvaiheessa ja näin saatiin heti parempi kuva sovelluksesta omassa ympäristössä. Ilahduttavaa oli se, että kehitystyön aikana lisätty data ei mennyt hukkaan, vaan kaikki oli hyödynnettävissä, kun käyttöönotto tapahtui.

-Toimittajalla on kiitettävässä määrin ratkaisuhakuisuutta, he tarjoavat hienosti ratkaisuvaihtoehtoja, kun kerromme ongelmamme.

-Meiltä on sisäisesti tullut pelkästään positiivista palautetta sekä työkalusta että toimittajasta. Olemme saaneet tosi nopeasti teetettyä pieniä muutoksia, joille olemme käytön myötä nähneet tarvetta.

-Palvelu on ollut superhyvää, asenne ja palveluhenkisyys on ihan omaa luokkaansa ja asenne kohdillaan.  Voin suositella toimittajaa kaikille!

Proffa palvelee käyttäjäystävällisesti

Thinking Portfoliota kutsutaan LähiTapiolassa Proffaksi.

Käyttäjät pitävät Proffan helppokäyttöisyydestä ja siitä, että tarvittaessa ohjeet löytyvät työkalun sisältä. Isoa koulutusrutistusta ei sovelluksen käyttöönotto ole vaatinut,  ja uudet käyttäjät ovat kokeneet pääsevänsä pienellä perehdytyksellä hyvin alkuun.

Käyttökokemuksia, palautetta ja kehitysideoita kerätään muun muassa ”Proffaklinikoissa”, joita järjestetään säännöllisesti ja joissa käsitellään Thinking Porfolion käyttöön liittyviä kulloinkin akuutteja kysymyksiä.

-Meillä on teemakohtaisia klinikoita, aluksi käsittelimme peruskäyttöä koskevia asioita, josta olemme jatkaneet tilanne- ja päätöksentekoraportointiin painottuvilla klinikoilla.

-Klinikoilla on tosin ollut melko hiljaista, kun käyttäjät ovat pärjänneet Proffan kanssa ilman opastustakin.

Yhteystiedot:

Jaana Kaskirinne
Kehityspäällikkö
ICT-kehitys, Projektinhallinta
LähiTapiola Palvelut Oy
Jaana.kaskirinne@lahitapiola.fi

Pirjo Larm
Palvelujohtaja
ICT-kehitys, Projektinhallinta
LähiTapiola Palvelut Oy
pirjo.larm@lahitapiola.fi