Lakien ja säädösten merkitys niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin toiminnan ja kehittämisen ohjauksessa on tärkeä. Näiden lisäksi voi olla vielä joukko mm. sopimuksiin ja standardeihin liittyviä vaatimuksia. Osa vaatimuksista voivat olla kansallisia ja osa kansainvälisiä.

Näiden kaikkien vaatimukset sekä niihin kohdistuvat tulevaisuuden muutokset tulee johdon ymmärtää ja huomioida oman organisaation toiminnan kehittämistä suunniteltaessa. Näkemys on, että nämä säädökset voidaan mallintaa ja salkuttaa vaatimustenmukaisuuden mukaan.

Onko silloin kyseessä säädössalkku vai onko organisaatiolla aiheelle oma nimitys? Osa organisaatioista saattaa nähdä säädännön osana omaa kokonaisarkkitehtuuriaan ja huomioi näin vaatimukset arkkitehtuuriaan kehittäessään. Joka tapauksessa käytettävissä tulisi olla tieto säädäntöjen vaatimuksista ja niiden riippuvuuksista toiminnan suunnitteluun sekä kehitystavoitteiden asettamiseen.

Mahdollisuus on kytkeä lainsäädännön vaatimukset osaksi organisaation olemassa olevaa tai käyttöönotettavaa projekti-, palvelu- tai järjestelmäsalkkua. Näin tehdään helposti läpinäkyväksi toimintaan kohdistuvat vaatimukset ja varmistaa että palveluiden ja järjestelmien kehittäminen huomio kehitysprojekteissa tarvittavat säädännön vaatimukset suhteessa jo olemassa olevaa kokonaisarkkitehtuuria. Säädännön muutokset ovat usein monen uuden liiketoiminnan mahdollistaja ja toisaalta myös haaste ja riski.

Keskeistä säädösten salkuttamisessa tai luokittelussa voisivat esimerkiksi olla mm.:

  1. Tunnista ja luokittele lainsäädännön rajoitteet ja vaatimukset liiketoiminnalle
  2. Ymmärrä kytkentä palveluihin ja tuotteisiin (palvelusalkku)
  3. Ymmärrä tietojärjestelmiin liittyvät vaatimukset (sovellus- ja järjestelmäsalkku)
  4. Varmista säädäntöjen kytkennät kehitys- ja investointiprojekteihin ja niiden tavoitteisiin (projektisalkku)
  5. Jäsennä säädännön elinkaari, se onko säädös tulossa, uudistumassa tai mahdollisesti poistumassa
  6. Tunnista organisaation vastuut ylläpitää, salkuttaa ja viestiä lakisääteisistä vaatimuksista
  7. Ota säädäntö näkökulma osaksi organisaation projektisalkussa projekteista kuvattavia liiketoiminnallisia perusteluja ja riskejä (Business case)