Cargotec on lastinkäsittelylaitteita ja niihin liittyviä huoltopalveluita toimittava globaali teknologiayritys, jonka liiketoiminta-alueet MACGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan.

 

Cargotecin pääkonttori sijaitsee Helsingin Ruoholahdessa, myyntikonttoreita on yli sadassa ja omaa henkilöstöä 48 eri Cargotec_slogan_horizontal_RGBmaassa.  Pääkonttorin lisäksi Cargotecilla on Suomessa testaus- ja tuotekehitystoimintaan keskittynyt teknologiakeskus Tampereella. Tuotekehitys-, myynti- ja hallintohenkilökuntaa on lisäksi Kaarinassa ja Raisiossa. Tampereen Teknologiakeskuksen yhteydessä sijaitsee maailman suurin sisämaasatama, jota käytetään tuotekehityksen testaustoimintaan.

Thinking Portfolio on työkalu strategisen projektisalkun johtamiseen

cargotec-2Cargotecin  sisäisen kehitysprojektisalkun johtamisessa käytetään avuksi Thinking Portfolion projektisalkkusovellusta. Tällä hetkellä käyttäjiä on hieman yli 600 jakautuen yli kahteenkymmeneen eri organisaatioon. Suurin osa käyttäjistä työskentelee lastinkäsittelylaitteiden tuotekehitysprojekteista vastaavissa liiketoimintayksiköissä. Thinking Porfolio on ollut Cargotecissa käytössä vuodesta 2011. Aluksi sovelluksen päätehtävä oli auttaa konsernin projektitoiminnan kokonaiskuvan selkeyttämisessä ja projektisalkun budjetoinnissa. Tällä hetkellä painopiste on enemmän tilanneseurannassa ja projektisalkun strategisessa johtamisessa. Projektien hallinnoimisen laatua seurataan sovelluksen avulla nykyään myös aikaisempaa tehokkaammin.

Uuden palvelukeskuksen projektisalkkutoimintoja uudistetaan parhaillaan

Markku Toivanen

Kuvassa: Markku Toivanen

Markku Toivanen vastaa hankejohtamisesta Cargotecin palvelukeskuksessa, jonka tehtävä on IT- ja taloushallinnon kehittäminen ja liiketoiminnan tuki. Palvelukeskuksella on toimintaa kaikissa maissa, joissa Cargotec on läsnä. Toivanen kertoo Thinking Portfolion käytön tietohallinnossa vähentyneen viime aikoina organisaatiomuutoksen ja tehtävien vaihtumisen myötä. Tämän asian korjaamiseen on kevään aikana panostettu, sillä tarve projektisalkun seurantaan uusimuotoisessa palvelukeskusorganisaatiossa on entisestään kasvanut. Markku Toivanen kertookin heillä palvelukeskuksessa olevan meneillään Thinking Portfolion käyttöönoton kakkosvaihe, kun uusia ominaisuuksia otetaan käyttöön samalla, kun toimintoja tehostetaan.

– Olemme tehneet sovellukseen versionvaihdoksen. Sen myötä työkalun visuaalinen ilme on muuttunut mielestämme parempaan suuntaan. Lisäksi uudet ominaisuudet, kuten resurssienhallinnan kehitetyt toiminnot tukevat toimintaamme paremmin kuin aiemmassa versiossa.

– Resurssienhallintaan halusimme vielä lisäpiirteitä ja kehitimme niitä yhdessä tuotekehitysorganisaatioidemme ja Thinking Portfolion asiantuntijoiden kanssa. Niin meillä palvelukeskuksessa kuin liiketoimintayksiköiden tuotekehitysorganisaatioissakin resurssienhallinta, tuntikirjaukset ja niihin liittyvä raportointi oli yksi kaivatuimmista sovelluksen uutuuksista.

Vastuukäyttäjä voi myös itse muokata Thinking Portfolion näkymiä

Cargotecissa ollaan tyytyväisiä siihen miten Thinking Portfolion vastuukäyttäjän mahdollisuudet itse parametroida sovellusta ovat lisääntyneet. Sen myötä talon sisältä esiin nousevia muutostoiveita voidaan toteuttaa tiettyyn rajaan saakka itsekin.  Esimerkkeinä Markku Toivanen mainitsee hienosäädöt, jotka on nähty tarpeellisiksi työtapojen kehittymisen myötä.

– Samalla, kun olemme parantaneet työtapojamme, olemme ottaneet käyttöön Thinking Portfolion uutta versiota. Emme järjestä erikseen koulutuksia Thinking Portfoliosta vaan tilaisuudet ovat enemmänkin keskustelua ja kokemusten vaihtoa prosessiemme toimivuudesta. Peilaamme kokemuksiamme Thinking Portfolioon ja sitä kautta pystymme parametroimaan myös sovellusta meitä paremmin tukevaksi.

– Admin-oikeuksilla varustettu pääkäyttäjämme voi itse muokata näkymiä meille sopivammiksi.

Aina on löytynyt jokin ratkaisu

cargotec-3Thinking Portfolion käytön vakiinnuttua Cargotec on teettänyt sovellukseen myös lisää omia raporttinäkymiään ja lisännyt luokittelutekijöitä. Cargotecilla pidetään tärkeänä sitä, että liiketoiminnan kehittymisen myötä myös sovellusta on voitu pienellä panostuksella kehittää paremmin uusia toimintamuotoja tukevaksi. Thinking Portfoliota on kehitetty sekä johdon että projektipäälliköiden kannalta koko ajan parempaan suuntaan. Projektin suunnittelu ja raportointi on mahdollista tehdä Thinking Portfolion myötä ilman erillisiä Word-, Power Point- tai Excel- lomakkeita. Markku Toivanen kertookin heidän pyrkivän raportoimaan projektit salkkujohtoryhmien kokouksissa suoraan Thinking Portfolion näkymillä ja reaaliaikaisilla raporteilla.

– Moniulotteinen ja jatkuvasti muuttuva organisaatiomme on haaste mille tahansa sovellukselle. Thinking Portfolio pienenä ja ketteränä välineenä hallitsee sen mainiosti. Emme ole joutuneet tekemään kompromisseja, aina on löytynyt jokin ratkaisu.

– Suosittelen muillekin reaaliaikaista raportointia suoraan sovelluksesta. Mikäli sopivaa raportointinäkymää tai raporttia ei löydy, niitä on helppo toteuttaa Thinking Portfolion asiantuntijoiden avulla.

Markku Toivanen antaa Thinking Portfoliolle kiitettävän arvosanan niin sovelluksena kuin sovellustoimittajanakin. Hän myös uskoo sovelluksen kokonaismerkityksen heille asiakkaanakin vielä kasvavan.

– Thinking Portfolio on erinomainen väline projektisalkun hallintaan ja johtamiseen. Uskon, että jatkossa käytämme palvelukeskuksessakin Thinking Portfoliota entistä enemmän operatiivisen portfolion hallintaan ja projektien priorisointiin.

Yhteystiedot:

Markku Toivanen
Director, IM Program management
Cargotec Service Center
Cargotec Oyj
Markku.toivanen(at)cargotec.com