Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista asfaltti-päällystäjistä. Lemminkäisellä työskentelee yli 4800 ammattilaista, yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 1,9 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

(www.lemminkainen.fi)

Thinking Portfolio luo selkeyttä eri organisaatioiden välisessä yhteistyössä

Lemminkäisen Thinking Portfolion käyttöönotto tehtiin loppuvuoden aikana, kun sovellusta alettiin hyödyntää liiketoimintojen ja tukifunktioiden sisäisten kehitysprojektien seurantaa ja priorisointia varten. Sovelluksen vanhempi versio oli ollut käytössä aiemmin, mutta tarve projektisalkulle ei ollut vielä silloin ollut niin suuri, että aktiivikäyttöä olisi jatkettu.

Thinking Portfolion uutta käyttöönottoa edelsi pilotointi-vaihe, jolloin työkalusta implementoitiin ensimmäinen versio ja lähdettiin muutenkin puhtaalta pöydältä liikkeelle, kertoo Nina Sode-Carlsen, joka on vastuussa Thinking Portfolion kehittämisestä Lemminkäisellä.

Hän lisää, että valintavaiheessa heillä oli valmiina hyvä Excel-pohjainen sapluuna sille mitä he salkkusovellukselta tarvitsivat.

-Yhteistyö eri organisaatioiden välillä on kasvanut ja hankkeet ovat salkussa lisääntyneet siinä määrin, että päätimme ottaa projektisalkkusovelluksen uudelleen käyttöön. Harkitsimme muitakin vaihtoehtoja, Thinking Portfoliosta oli kuitenkin hyviä kokemuksia aiemmin ja tarvitsemamme toiminnallisuus oli siinä jo valmiina, se oli helppo viimeistellä meidän näköiseksemme.

Käyttääkseen Thinking Portfoliota ei tarvitse lukea ohjekirjaa

Tällä hetkellä projektipäälliköiden ja muiden käyttäjäryhmien kouluttaminen on Lemminkäisellä vielä meneillään, mutta Sode-Carlsen kokee, että vastaanotto Thinking Portfoliolle on ollut käyttäjien taholta positiivista, kommentteja on tullut esimerkiksi sen intuitiivisuudesta ja helppokäyttöisyydestä.

-Thinking Portfoliota käyttääkseen ei tarvitse lukea ohjekirjaa.

Projektin kaikkia vaiheita voidaan seurata ketterästi Thinking Portfoliossa

Lyhyen käytön perusteella Lemminkäisellä on kuitenkin jo kokemusta myös siitä miten projektin kaikkia vaiheita pystytään seuraamaan ketterästi. Odotusarvo onkin, että käytön laajentuessa se palkitsee projektipäälliköiden lisäksi myös johtoa  lisääntyneenä näkyvyytenä ja parempana raportointina.

Lemminkäisen projektisalkkua on mahdollisuus hyödyntää mm. sisäisten kehitysprojektien budjetoinnissa ja toteumien seurannassa, resurssisuunnittelussa ja tuntikirjauksissa sekä projektien priorisoinnissa.

Projektisalkku mahdollistaa myös projektien välisten riippuvuuksien kuvaamisen ja seurannan.

-Näemme, että jatkossa koko sisäisen kehityksen projektiportfoliota pystytään hallinnoimaan paremmin, kun Thinking Portfolio on apuna. Thinking Portfolio säästää projektipäälliköiden aikaa, kun heidän kerran tallentamansa tieto on koko ajan käytettävissä ja päivittyy projektin edetessä ja myös raportointi voidaan tehdä samaa dataa hyödyntäen ilman erillisiä dokumentteja ja työvaiheita.

– Yhdenmukainen raportointi kaikista projekteista selkeyttää myös projektien ohjausryhmätyöskentelyä ja raportointia johdolle. Jatkossa käytämme Thinking Portfoliota eri tahojen raportoinnissa niin paljon kuin mahdollista.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Sode-Carlsen
VP, Business Capability Development
Lemminkäinen Corporation