Lindström on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, jolla on 170-vuotinen kokemus alalta. Lindstöm tarjoaa ratkaisuja toimitilojen siisteyteen ja sisustamiseen, työpukeutumiseen ja suojautumiseen sekä tytäryhtiönsä Comfortan kautta hotellien ja terveydenhuollon tekstiilipalveluita. Lindström toimii 24 maassa, Euroopassa ja Aasiassa.

 

 

(www.lindstrom.com/fi/yritys)

Kun Lindströmillä alettiin implementoida Thinking Portfolion projektisalkkua, heillä oli oma projektimalli valmiiksi mietittynä. Salkku muokattiin tukemaan projektimallia ja Lindströmin strategian mukaista toimintatapaa. Käyttöönoton yhteydessä huomattiin, että projektimallin jalkauttaminen vaati vielä työtä: datan laatu ei ollut sitä mitä olisi toivottu ja projektien priorisointia ei ollut toteutettu oletetussa laajuudessa, kertoo Heidi Rääsiö, Head of IT People and Strategy.

-Projektimallimme lanseeraaminen oli jäänyt aikoinaan kevyeksi. Thinking Portfolion käyttöönoton yhteydessä huomasimme, mitä puutteita mallissamme oli ja pääsimme jatkokehittämään näitä.

Seuraava kehitysaskel oli projektimallin toisen vaiheen toteuttaminen. Siinä muun muassa selkiytettiin mallia, sen eri prosesseja ja päätöksentekokäytäntöjä.

Projektimalliuudistuksen yhteydessä myös projektisalkusta toteutettiin uusi versio, jota päivitettiin saadun käyttäjäpalautteen avulla ja sovitettiin tukemaan uudistettua mallia.

Miten valmistaudun porttipäätökseen ja mitä sitä varten pitää tehdä Thinking Portfoliossa

Uudistuksen jälkeen prosesseja on opetettu tehokkaasti sekä luokkahuonekoulutuksissa että netin välityksellä, ja nettiklinikat jatkuvat edelleen. Myös ohjausryhmät ja Lindströmin ylin johto ovat osallistuneet koulutuksiin.

-Klinikoissa sukellamme syvemmälle aiheisiin, joka voi olla esimerkiksi: ”Miten valmistaudun porttipäätökseen ja mitä sitä varten pitää tehdä Thinking Portfoliossa”. Jatkossa kiinnitämme entistä enemmän huomiota datan laatuun ja etenkin tätä pyrimme koulutuksissa sekä klinikoilla viestimään.

-Osallistujat ovat antaneet klinikoista positiivista palautetta. Ne ovat olleet rentoja tilaisuuksia, enemmän keskustelevia kuin että olisi yksisuuntaisesti kerrottu mitä pitää tehdä, Heidi Rääsiö kuvailee toteutusta.

Ohjausryhmät ja ylin johto ovat kiitollisia informatiivisuuden lisääntymisestä

Ohjausryhmät vaativat tiedon täydentämistä salkkuun, mikäli jotain porttipäätöksiin vaadittavaa puuttuu. Näin tarvittava aineisto on koko ajan saatavilla ja raportoitavissa.

-Ohjausryhmät ovat ottaneet muun muassa Progress reportin mielellään vastaan. Ohjausryhmän on helppo nähdä työkalun tuoma lisäarvo mm. porttipäätösten vahvistamisen yhteydessä ja projektin seurannassa, kun asiat esitetään samalla tavalla kaikista projekteista.

Ylin johto suhtautuu positiivisesti kehitysryhmän viestiin prosessien parantamisesta. Thinking Portfolio-projektisalkussa luodaan johdolle heidän tarvitsemansa raportit reaaliaikaisesti. Johto seuraa strategian toteutumista niin ikään projektisalkusta, muun muassa tämän vuoden must-win-hankkeiden tilanne on sieltä kivuttomasti saatavilla.

Ehdottomasti suosittelen Thinking Portfoliota

Thinking Portfolio työkaluna on todella helppo verrattuna moneen muuhun vastaavaan sovellukseen. Ehdottomasti suosittelen Thinking Portfoliota muillekin, sen avulla projektisalkun hallinnasta tulee huomattavan helppoa. Lisäksi se avaa näkymää projektien määrään ja laatuun, ollen samalla kuitenkin helppokäyttöinen. Suositustani vahvistaa myös Thinking Portfolion kanssa hyvin sujunut yhteistyö, summaa Heidi Rääsiö henkilökohtaista Thinking Portfolio -kokemustaan.

Lindströmin projektimallista ja -salkusta kertoi

Heidi Rääsiö

Head of IT People and Strategy

www.lindstromgroup.com