Projektinhallinta on ollut viime aikoihin asti vahvasti miesten valtakuntaa, mutta nyt yhä useammat pätevät naiset valtaavat alaa.

Hyviä viestijöitä

Naiset osaavat käyttää viestintätaitojaan kilpailuetuna projektinhallinnassa miehiin nähden. Naiset ovat vakuuttavia olematta karkeita ja saavat hienovaraisesti taivuttelemalla ylimmän johdon puolelleen tiimin ja projektinhallintatoimiston eduksi. Säännölliset keskustelut viiteryhmien kanssa auttavat projektinhallintatoimistoa yhdentämään liiketoiminnan tavoitteet ja pitämään kaikki ajan tasalla. Samalla pidetään viestintäväylät tiimin jäseniin auki.

Ihmistä innostavan ympäristön luominen

Naispuoliset projektipäälliköt osaavat trimmata tiiminsä huippusuorituksiin. Heidän synnynnäinen kykynsä välittää tiimistään ja tukea sen taitojen karttumista näkyy yksilöiden dynaamisempana urakehityksenä. Oikean palautteen ja tarpeellisen koulutuksen tarjoaminen oikealla hetkellä on tärkeää. Yhteistyöprojektit toimivat yleensä paremmin naisten luotsaamina. Naiset osaavat koota alaisensa toimimaan yhdessä yhteiseen päämäärään. Tämän ansiosta projekteissa ei esiinny niin paljon viipeitä ja aikatauluja noudatetaan tarkemmin.

Kääntöpuolen näkeminen

Naisia pidetään yleensä miehiä herkempinä ja empaattisempina. Naispuoliset projektipäälliköt voivat hyötyä tästä. Menestyvä projektipäällikkö osaa tarkastella makrotason perspektiivistä. ”Kääntöpuolen” tai erilaisen näkökulman ymmärtäminen voi olla projektinhallinnassa ratkaisevan tärkeää. Pintapuolisesti arvioiden tarpeettomalta venymiseltä näyttävä asia voi osoittautua ehdottoman ratkaisevaksi liiketoiminnan moottoriksi.

Yksinkertaistaminen

Suunnistamalla eteenpäin ilman teknistä ammattikieltä, jonka tarkoituksena on tehdä vaikutus esimiehiin ja alaisiin, naispuolinen projektipäällikkö kykenee yksinkertaistamaan monimutkaisia kokonaisuuksia. Väärille tulkinnoille ei jää juurikaan tilaa, kun asiat pidetään suoraviivaisina. Näin keskustelujen tehokkuus paranee ja jokaisella on selvä, terveen järjen mukainen käsitys kaiken tarkoituksesta.

Moniajo (multitasking)

Naiset ovat luonnostaan hyviä tekemään monia asioita yhtä aikaa, sillä he ovat tottuneet siihen joka päivä työelämässä sovittaessaan kodin ja työn yhteen. Projektipäälliköt voivat tätä taitoa hyödyntäen valmistaa erilaisia tuotoksia ja prosessoida lukuisan määrän projektin reunaehtoja kokonaisuudeksi.

Haasteisiin vastaaminen

Kun ketään ei tuomita, tiimiin syntyy ilmapiiri, jossa jäsenet kertovat avoimesti tarpeistaan ja haasteistaan. Tarkkanäköinen naispäällikkö voi nimittäin havaita projektissa hautuvat ongelmat ennen niiden puhkeamista esiin. Korkea tunneherkkyys auttaa tunnistamaan ihmistenväliset ristiriidat ennen selkkausta. Hyviin viestintätaitoihin yhdistettynä tämä auttaa naispuolista projektipäällikköä tarttumaan ongelmiin nopeammin ja hallitsemaan riskit paremmin.