Mitä Lean ja Agile tarkoittavat projektinhallinnassa?

Tänä päivänä monet yritykset tuskailevat projektinhallinnan kanssa. Vaikka yrityksellä on hyvä tuote tai palvelu ja sille on kysyntää mutta jos sitä ei ole johdettu hyvin elinkaaren joka vaiheessa, se voi johtaa yrityksen kannalta pettymyksiin ja jopa tuhoisiin seurauksiin. Huonosti johdettujen projektien tuloksena on ajan ja resurssien vajaakäyttö ja asiakkaalle tarjottavan arvon alentuminen. Yrityksen kyky tehdä nopeita päätöksiä vaikuttaa oleellisesti muihin yrityksessä käynnissä oleviin projekteihin.

Mitä tarkoittaa LEAN projektinhallinnassa?

LEAN on johtamismalli joka keskittyy parantamaan organisaatiotehokkuutta ja laatua. Se huomioi organisaation jokaisen prosessin ja auttaa parantamaan jokaisen työntekijän ja prosessin tehokkuutta ja toimivuutta. Se auttaa vähentämään ajan ja resurssien vajaakäyttöä tuotteen tai palvelun laadun parantamisen kautta ja siten parantaa asiakkaalle tarjottavaa arvoa.

Mitä tarkoittaa Agile projektinhallinnassa?

Johtamismalli on prosessi, jossa jokaista projektia johdetaan pienissä osissa. Jokainen osa valmistuttuaan arvioidaan ja projekti jatkuu huomioiden valmistuneen tuotoksen arvioinnin. Tämän järjestelmän tavoitteena on parempi päätöksenteko ja ongelmien ratkaiseminen tehokkaammin sekä ajan ja resurssien vajaakäyttöä välttämällä.

Miten nämä johtamismallit eroavat?

Monet pitävät näitä kahta projektihallintamallia samankaltaisina. Ne ovat kuitenkin melko erilaisia siinä suhteessa miten ne toimivat ja miten niitä sovelletaan erityyppisiin organisaatioihin.

  • LEAN metodologia on peräisin teollisuuden tarpeista kun taas Agile on kehitetty ohjelmistokehityksessä
  • LEAN on pitkän tähtäimen prosessien kehittämisen malli yrityksille kun taas Agilea käytetään nopeaan päätöksentekoon yksittäisissä projekteissa.
  • Lean metodologia johtaa koko organisaation kaikkea toimintaa ja sitä sovelletaan kaikille johtamisen alueille tavoitteena saavuttaa tehokkaampi ja tuloksellisempi kokonaisvaltainen prosessi yritykselle. Agile metodologia keskittyy hyvien ja nopeiden päätösten tekemiseen ja ongelmien ratkaisemiseen parhaimmalla mahdollisella tavalla lyhyimmässä mahdollisessa ajassa.

LEAN on laajempi pitkän tähtäimen mekanismi, jonka tavoitteena on muuttaa yrityksen toimintamalli tietyn ajanjakson aikana. Agile toisaalta auttaa yksittäisissä projekteissa ja prosesseissa lyhyellä tähtäimellä. LEAN on jatkuva prosessi kun taas Agile keskittyy tiettyihin tehtäviin isommassa projektissa. Tärkeää on valita juuri sinun yrityksesi vaatimuksiin sopiva metodologia ja prosessi, jotta se toimii omassa organisaatiossasi.

2017-07-11T12:09:03+00:0020.3.2017|Tags: , |
Share This