Kanban tekniikkana on arkisen yksinkertainen (esim. Odottaa, työnalla ja valmis) – tehtävien hallintaa seuraamalla etenemisen vaiheita.

Lähtökohtana myös näkemys siitä että käytännössä ihminen keskittyy yhteen asiaan kerralla vaikka toki mielessä on odottamassa jo kymmenen seuraavaa.
Ottamalla vastaava ajattelu mukaan esim. Sovellus- ja rekisterisalkunhallintaan luodaan näkyvyyttä niille tehtäville joita nimettyyn sovellukseen tai rekisteriin liittyen on työnalla.
Tehtävät voidaan näin nostaa salkusta ja lukuisista eri sovelluksista henkilön omaan kanban näkymään ja sovelluskohtaiselle tehtävälistalle.

Luo näkyvyyttä sovelluksen ja rekisterin elinkaaren aikaisiin tehtäviin

Näin voidaan luoda näkyvyyttä henkilölle avoimista ja tulevista tehtävistä kuten mm. Sopimustenhallintaan, riskienhallintaan, tietoturvatehtäviin, DPIA vaikuttavuusarviointeihin tai vaikka vuosittaisiin kehitys- ja budjetointikeskusteluihin. Eli ottamalla organisaation liiketoiminnan kannalta kriittisimpien sovelluksien- ja rekisterien avaintehtävät salkussa Kanban seurantaan saadaan jatkuva ketterä kehittäminen ja avaintehtävät intuitiivisesti näkyviin.

Tehtävien priorisointi

Jatkossa nimettyjen sovellus- ja rekisterisalkun avaintehtävien hallinnalla saadaan näkyvyyttä myös resurssisuunnitteluun.
Miten Kanban voisi olla osana teidän sovellus- ja rekisterisalkkua?

Mitkä toistuvat tehtävät haluaisit saada seurantaan ja voisitko tehostaa näin tehtävien tilannekuva hallintaa ja priorisointia?
Auttaisiko jos salkusta tulisi muistutus tehtävän vastuuhenkilölle kun sovittu toteutuspäivä on ohitettu ja tehtävä on vielä avoinna?

Valmiit tehtävälistat osana hyvää sovellus- ja rekisterisalkun Roadmapiä

Auttaisiko jos tehtävistä olisi valmiit Templatet eli esim. Kriittisen järjestelmän 7 vuosittaista toimintatapaohjeen mukaista tehtävää, jotka voisi ottaa jokaisen kriittiseksi luokitellut sovelluksen Roadmapille?

Olisiko mahdollista tehtävälajeittain vastuuttaa kriittisten sovellusten Roadmap tehtävät? Kuten esim. Tietoturvaohjeiden katselmointi, ylläpidon- ja pienkehityksen budjetointi, sovellusomistajien vuosittaisten kehityskeskustelujen aikataulutus jne.

Jos sinulle nousi uusia ajatuksia ja kysymyksiä niin ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Esa Toivonen
Managing Partner, Senior Portfolio Advisor
CGEIT, CISA, CRISC, yMBA
Puh 040 733 6670
esa.toivonen@thinkingportfolio.com