Ohjelman ja projektin joustava budjetti- ja toteumaseurannan raportointi

kvarttaalitason seuranta

Projektin budjetti- ja toteumaseurantaa tehdään usein kuukausitasolla samassa yhteydessä kun projektipäällikkö tekee kuukausittaisen edistymisraportinsa. Usein pohditaan tulisiko seurantaa jakaa kuukausille tai vuosineljänneksille vai vain seurata projektin kumulatiivista kustannusta. Kysymys on tärkeä jos projektin kokonaiskustannus on merkittävän investoinnin luokkaa, business case perustuu kassavirralla rahoittamiseen tai jos projektissa on ulkopuolista rahoitusta. Projektit jotka jaksottuvat yli kalenterivuoden voivat myös edellyttää seurantaa joka ottaa jaksotuksen huomioon. Edellä mainitut voivat luoda tarpeen tarkempaan budjetointiin ja sen seurantaan.

Myös ennustetta ja sitoumaa voidaan seurata ja raportoida vastaavalla tavalla. Raportointivaatimuksia asettaessa on hyvä muistaa, että käytännön tasolla tietojen koostaminen edellyttää usein ylläpidollista työtä niiden tietojen osalta joita ei haluta tai voida tuoda esimerkiksi taloushallinnon tai rahoitussuunnittelun työvälineistä.

Thinking Portfolio projektisalkku mahdollistaa projektin budjetin budjetoinnin ja toteuman seurannan kuukausi- tai vuosineljännestasolla. Lisäksi Thinking Portfoliossa voidaan seuranta projektin sitoumaan eli kirjata kustannuksia joihin projektilla on jo sitoumukset. Projektin ennusteiden syöttämiselle on myös projektisalkussamme asiakaskohtaisesti määriteltäviä, vaivattomia ja helppoja tapoja toimia.

Ota yhteyttä jos haluat lisätietoja ohjelman- tai projektin budjetti- ja toteumaseurannan kehittämisestä. Kerromme mielellämme käytännön toteutuksista ja eri mahdollisuuksista lisää.

Lisätietoja Thinking Portfolio PPM Projektisalkusta:
Lue ja tutustu tästä uuteen Thinking Portfolio Projektisalkku Whitepaper Q2/2014 pdf-dokumenttiin.

Share This