Raisio Oyj on vuonna 1939 perustettu suomalainen yhtiö, jonka osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Osakkeenomistajia yhtiöllä on yli 35 000. Raision palveluksessa on noin 1 900 henkilöä ja toimintaa on 9 maassa. Konsernin liikevaihto oli 557,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 39,3 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Raisio tunnetaan innovaatioistaan, joista kolesterolia alentava Benecol sekä maitotuotosta lisäävä ja maidon pitoisuuksia parantava Benemilk ovat esimerkkejä.

Thinking Portfolio vakuutti sovelluksena ensi näkemältä

sami-halinen-raisio

Kuvassa: Sami Halinen

Raision Tietohallinnossa käytetään projektitoiminnan johtamiseen Thinking Portfoliota. Tällä hetkellä salkussa on noin 80 projektia, jotka kaikki ovat IT:hen liittyviä. Jatkossa tarkoitus on laajentaa käyttöä myös muun tyyppisiin projekteihin. Tietohallintoyksikön tehtävänä on muun muassa ohjata osittain ulkoistettuja IT-palveluita sekä IT-projekteja, jotka toteutetaan liiketoimintayksiköissä, kertovat Raision tietohallintopäällikkö Sami Halinen ja Thinking Portfolion pääkäyttäjänä toimiva Merja Lamponen.

Projektisalkkusovelluksen hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun projekteihin liittyviä prosesseja jokin aika sitten järjestettiin uudelleen. Lisäksi tietohallinnossa aiemmin käytössä ollut Excel-pohjainen projektien seurantaväline oli jo jonkin aikaa tuntunut liian työläältä. Tarvittiin väline, jonka avulla saataisiin helpommin kerättyä kuva kokonaistilanteesta, eri liiketoimintayksiköiden IT-projekteista ja niiden vaiheista yrityksessä. Lisäksi kaivattiin työkalua projektien priorisoinnin avuksi.

merja-lamponen-raisio-2

Kuvassa: Merja Lamponen

Merja Lamponen kertoo törmänneensä Thinking Portfolioon ensimmäisen kerran netissä ja saatuaan sovelluksesta lisätietoa, todenneensa sen aika pian sopivaksi heidän tarpeisiinsa.

– Tarpeet olivat kypsyneet vuosien varrella ja siinä vaiheessa, kun valitsimme Thinking Portfolion, meillä oli aika hyvä näkemys siitä mitä halusimme.

Sami Halinen oli myös jo hankintavaiheessa vakuuttunut, että Thinking Portfolio on oikea työkalu Raisiolle. Halinen oli ollut tekemisissä usean eri projektisalkkusovelluksen kanssa aiemmin ja pystyi kokemuksensa perusteella valitsemaan Thinking Portfolion Raision projektisalkun johtamisen apuvälineeksi.

Nopeasti saavutetut hyödyt yllättivät positiivisesti

Raision ensisijaiset tarpeet projektisalkkusovellusta hankittaessa oli saada näkyvyyttä kokonaistilanteeseen ja apua projektien priorisointiin. Thinking Portfolio on ollut Raisiossa tuotantokäytössä nyt vasta noin kaksi kuukautta, silti voidaan jo todeta, että tavoitteita ollaan saavuttamassa.

Tällä hetkellä projektipäälliköt ovat pääasiallinen käyttäjäryhmä, mutta myös projektin omistajia ja ohjausryhmän jäseniä on käyttäjinä. Tavoitteena on laajentaa käyttäjäryhmiä myöhemmin, kun sovelluksesta on enemmän käyttökokemusta ja siihen liittyvien prosessien implementointi on hieman pidemmällä.

– Olemme vakiinnuttaneet sisäisiin prosesseihimme käytännön, jossa projektisalkku katsastetaan viikkotasolla Thinking Portfolion avulla. Parin kuukauden käytön jälkeen voimme todeta jo, että toivomamme näkyvyys on saavutettu ja priorisointi on helpottunut.

– Eniten haasteita on uusien pelisääntöjen opettelussa ja prosessien edelleen kehittämisessä. Helppokäyttöisen sovelluksen ansiosta painopiste pysyy kuitenkin oikeissa asioissa.

– Positiivisesti yllätti, että asioita oli sovelluksessa jo niin paljon valmiiksi mietitty. Saimme vain ottaa toiminnot käyttöömme ja ne sopivat sellaisinaan.

Käyttöönotossa kaikki meni putkeen

Sovelluksen toimitusprojekti saa Raisiolta kiitosta. Sekä Lamponen että Halinen olivat tyytyväisiä aikataulussa sujuneeseen käyttöönottoprojektiin ja myöhemmin saamaansa käytön tukeen.

Thinking Portfolion järjestämät pääkäyttäjäpäivät ja sitä kautta mahdollisuus ajatusten vaihtoon muiden käyttäjäyritysten kanssa on koettu erittäin positiivisena tapahtumana.

– Käyttöönottoprojekti sujui hienosti, olimme erittäin tyytyväisiä. Voi sanoa, että se meni putkeen.

– Paljon emme ole apua tarvinneet, mutta jos on jotain kysytty niin vastaukset ovat tulleet tosi nopeasti.

– Kaiken kaikkiaan olemme tosi tyytyväisiä hankintaamme ja iloisia siitä, että meillä on Thinking Portfolio.

Yhteystiedot: 

Merja Lamponen
merja.lamponen@raisio.com

Sami Halinen
sami.halinen@raisio.com