Päätöksenteko hyvän liiketoimintamallin pohjalta

choiceJokaisen yrityksen on tehtävä päätös, jonka lopputuloksena tuotetaan jonkinlainen tuote – joko tavara tai palvelu. Tärkeä päätös voi vaikutta yhtiöön, tuotteeseen ja yhtiön työntekijöihin. Esim.

  • Laitos: päätös investoida uusiin tehtaisiin tai kunnostaa vanhoja
  • Tuotteet: päätös uusien linjojen käynnistämisestä
  • Henkilöstö: päätös investoida kehitykseen ja koulutukseenUseimmat päätökset ovat riippuvaisia ennustettavuudesta. On erotettava toisistaan suunnittelemattomat ja suunnitellut päätökset. Suunnitellut päätökset ovat rutiinia, selkeitä ja toistuvia, ja niitä voidaan johtaa muodollisin keinoin, esimerkiksi tilausyrityksen varastoon. Sitä vastoin suunnittelemattomat päätökset ovat seurausta jostakin, valmistelemattomia ja jäsentelemättömiä. Aiemmin esiintymättömien tilanteiden hallintaan ei ole olemassa yhtä ratkaisua. Yleensä yrityksen päätöksenteossa on kolme tasoa.
  1. Lyhyen aikavälin toiminnanohjauksen päätökset: Nämä koskevat usein toistuvia, ennustettavia ja lyhytvaikutuksisia toimintoja.
  2. Määräaikaisen toiminnanohjauksen päätökset: Harvemmin toistuvat päätökset koskevat sen seurantaa, miten tehokas organisaatio on resurssiensa hallinnassa. Tällaisia voivat olla muun muassa muutamiin tuotteisiin sovellettavat hinnoittelustrategiat ja yrityksen jatkuvassa budjetoinnissa esiintyvien ongelmien tarkastelu. Näihin kuuluvat myös myyntihenkilöstön hyödyntämismenetelmien uudelleenarviointi. Näissä päätöksissä tarkistetaan ja korjataan ongelmia, jotka liittyvät yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen.
  3. Strategiset päätökset: Nämä päätökset koskevat yleistä strategiaa. Niiden yhteydessä on usein käytettävä merkittävässä määrin päätösten tekemisessä vastuussa olevan ryhmän tai henkilöiden arvostelukykyä. Syynä on se, että tällaiset päätökset edellyttävät pääsääntöisesti huomattavan paljon analysointia. Lisäksi usein puuttuu niihin tarvittavia tärkeitä tietoja, mistä johtuu riskin osuus päätöksissä. Päätökset voivat koskea uusien tuotteiden kehittelyä, investointia uusiin markkinointistrategioihin tai uusia tuotantolaitoksia.
Share This