Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. 

Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Espanjassa. 

(www.patria.fi) 

Thinking Portfolion avulla on saatu tavoiteltua läpinäkyvyyttä salkkuun ja keveyttä projektityöhön

Patrian IT:n Project Portfolio Officer  Pauliina Mäki-Rajala kertoo, että hänen työnsä on muuttunut paljon Thinking Portfolio-projektisalkun käyttöönoton jälkeen. Tavoiteltu läpinäkyvyys on salkun myötä toteutunut. Aiemmin IT-projektien lukumäärä Excelissä vaihteli kahdenkymmenen molemmin puolin, nyt Thinking Portfoliossa on toistasataa sisäisen toiminnan kehittämisen projektia. Lukumäärää lisää jonkin verran se, että myös D-luokka, eli pienkehitystyöt, jotka varaavat samoja resursseja kuin projektit, ovat mukana, määrän kasvu on silti huomattava. Jatkossa projektien määrä salkussa lisääntyy edelleen sitä mukaa kuin eri liiketoiminta-alueet ottavat sen käyttöönsä sisäisen toiminnan kehittämisen projekteissaan.    

 Copy/paste on merkittävästi vähentynyt. Meillä oli aiemmin tietoja Excelissä ja seinälle visualisoituina. Nyt visuaalisuus saadaan Thinking Portfoliosta, esimerkiksi Schedule-välilehdeltä saadaan tiivis näkymä koko salkun tilanteeseen. 

Thinking Portfolioon kuvattu projektien hallintamalli on otettu salkun myötä käyttöön ja ohjeistukset löytyvät niin ikään salkusta. Patrian IT:ssä koetaan hyvänä myös se, että nyt on pystytty keskittymään resurssisuunnitteluun aiempaa paremmin. Liiketoiminnalle on esilläkuinka paljon IT:llä on resursseja jäljellä ja yhdessä pystytään tekemään näkyvästi resurssisuunnittelua tulevaisuuteen.  

Thinking Portfoliosta löytyy lukuisia vaihtoehtoja tarkastella salkun sisältöä eri näkökulmista 

Käyttäjiltä tullut palaute on ollut positiivista, Thinking Portfolio-projektisalkku koetaan helppokäyttöiseksi ja sen käytön omaksuminen on nopeaa. Toisaalta suodatustoiminnallisuuteen kaivattaisiin vielä kehitystä. Projektien tehtävälistan on todettu palvelevan salkkutasolla tehtäväkokonaisuuksien seurannassa, mutta suuren aktiviteettimäärän projekteilla on syytä käyttää siihen erikseen tarkoitettua työkalua. 

Käyttäjiä miellyttää mahdollisuus porautua tilanteeseen eri näkökulmista ja valita tarkasteluun juuri ne projektit, joiden kokonaistilanne kiinnostaa. Esimerkiksi palveluvastaavat voivat tarkastella tilannetta oman palvelukokonaisuutensa näkökulmasta katsomalla meneillään tai tulossa olevia projekteja, jotka muuttavat kyseistä palvelua tai muulla tavalla vaikuttavat siihen. Samoin salkun sisältöä voi tarkastella muun muassa eri strategisten osa-alueiden perusteella, kuten tarkkailla miten eri Must-Win battleihin liitetyt projektit toteuttavat strategiaa.  

Aktiivisten projektien lisäksi Thinking Portfolio-projektisalkkuun on viety ”demand”-projekteja, jotka ovat tulossa toteutukseen myöhemmin. Näkyvyys kokonaistilanteeseen auttaa kaikessa suunnittelussa. 

-Hankkeiden kokonaistilanne saadaan hyvin esille, kun siihen kuuluvien projektien tilanne on päivitetty. Tältä osin on vielä tekemistä, mutta Thinking Portfoliota päästiin silti hyödyntämään hankesalkun hallintaan jo heti käyttöönoton jälkeen, ilman että tarvitsi tehdä kummoisia muutoksia prosesseihin. Samoin saimme viimeinkin lisänäkyvyyttä tulevaan eli ajantasaisen liiketoimintarpeiden roadmapin, kertoo Enterprise Architect Toni Väätäinen. 

Salkkua kehitetään positiivisella fiiliksellä ja hyötyjä odotetaan lisääntyvän käytön myötä vielä enemmän 

Seuraava kehityskohde Patrian projektisalkussa on raportoinnin kehittäminen, kuten näkymät ja johdon raportointi 

Patrialla on käytössään erillinen raportointiympäristö ja tavoitteena onkin siirtää samaan ympäristöön myös Thinking Portfoliosta tuleva johdolle suunnattu projektisalkun raportointi.  

Salkun käyttöönotto etenee vähitellen eri liiketoiminta-alueille. Salkkuprosessien saaminen rutiiniksi ja joillakin liiketoiminta-alueilla myös salkkuratkaisun kehittäminen vaatii vielä aikaa, mutta salkun käyttö lisääntyy koko ajan ja toivomme, että ”tilausta” tulisi lisää, kun saamme osoitettua johdon suuntaan hyödyt kerätystä datasta, toteaa CIO Jarkko Marjasalo. 

Patrialaiset toteavat, että heillä on Thinking Portfolio-projektisalkusta kokonaisuudessaan positiivinen fiilis ja he näkevät, että käytön laajentuessa hyötyjä saadaan salkusta vielä lisää irti. 

Patrian Thinking Portfolio-projektisalkun käytöstä kertoivat:

Jarkko Marjasalo,

Chief Information Officer ja salkun omistaja 

Pauliina Mäki-RajalaIT Project Portfolio Officer ja salkun pääkäyttäjä 

Toni Väätäinen,

Enterprise Architect ja salkun pääkäyttäjä