Läpinäkyvyys ja selkeät raportit vähentävät työmäärää projektitoiminnassa

Peikolla oli tavoitteena saada selkeä reaaliaikainen näkymä projektien kokonaistilanteeseen

Peikko Group on betoniliitosten ja liittopalkkien asiantuntija, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ratkaisuja helpottamaan ja nopeuttamaan rakennusprosessia. Peikko Groupilla on myyntikonttorit kolmessakymmenessä ja omaa tuotantoa yhdeksässä eri maassa. Henkilöstöä on yli 900. Samanaikaisia kehityshankkeita on käynnissä suuri määrä, ja tähän haasteeseen lähdettiin Peikolla hakemaan ratkaisua.

Thinking Portfolion projektisalkkusovellus pilotoitiin Peikossa tammikuussa 2013 salkuttamalla sisäiset kehitysprojektit.

Projektista vastannut Peikon projektitoimiston vetäjä Jukka Nykänen kertoo, että Peikossa ollaan oltu erittäin tyytyväisiä sekä itse sovellukseen että sen sujuvaan käyttöönottoprojektiin. Tavoite saada projektien etenemiseen ryhtiä ja selkeä näkymä reaaliaikaiseen kokonaistilanteeseen on saavutettu.

Kaupanpäällisiksi on saatu helppokäyttöinen sovellus, jonka käyttöliittymän avulla jokainen uskaltaa rohkeasti tarttua välineeseen. Käyttäjäystävällisyyden ansiosta sovellus on otettu nopeasti käyttöön, tällä hetkellä jo kymmenessä eri maassa.

-Käyttöönottoprojekti sujui mutkattomasti ja joustavassa yhteistyössä Thinking Busineksen kanssa

-Käyttäjäkoulutukset oli helppo toteuttaa. Järjestimme tunnin mittaisia koulutuksia verkkoneuvottelun kautta. Näiden koulutussessioiden lisäksi käyttäjillä on apunaan hyvä ohjeistus sovelluksen help-näkymissä.

Läpinäkyvyys ja selkeät raportit

Peikon projektitoimisto tekee yhteenvetoraportit ja analysoi projektikannan tilannetta yrityksen johdolle säännöllisesti. Projektipäälliköt ovat kokeneet myös kuukausiraportoinnin sujuvaksi Thinking Portfolion avulla.

-Thinking Portfolio on tuonut meillä paljon mahdollisuuksia salkun hallintaan, mutta myös yksittäisten projektien johtamiseen.

-Projektisalkun tietojen perusteella teemme johdon kanssa tilannekatselmoinnin säännöllisesti. Raporttien avulla meidän on helppo nähdä projektien vaiheet, valita oikeat projektit sekä niiden optimaalisin toteutusjärjestys.

-Kaksi kuukautta käyttöönoton jälkeen 80% projekteista käytti myös kuukausiraportointiinsa Thinking Portfoliota, seuraavan kuukauden raportoinnissa pääsemme varmasti jo lähelle sataa prosenttia.

Thinking Portfoliolla tyytyväisiä referenssejä

Nykänen kertoo, että aikaisemmin projektien vertaileminen ja näkymä kokonaistilanteeseen koettiin hankalaksi, sillä eri projektiryhmät tekivät projekteja eri tavoin. Pari vuotta sitten parannuksia alettiin hakea projektimallin yhtenäistämisellä. Yhtenäistä projektimallia implementoitaessa ajatus salkunhallintaohjelmiston hankkimisesta tuli ajankohtaiseksi.

-Päädyimme  Thinking Portfolioon useiden referenssiyritysten tapaamisten jälkeen

-Sovellusta käyttäneet yritykset olivat todella tyytyväisiä ja kertoivat Thinking Portfolion salkunhallinnan tuoneen huomattavia parannuksia heidän projektitoimintaansa. Voimme nyt omalta osaltamme allekirjoittaa saman.

Työmäärä on vähentynyt

Peikossa ei ole erillisiä projektipäällikön vakansseja vaan projektipäälliköt hoitavat usean samanaikaisen projektin lisäksi myös muita kuin projektien tehtäviä. Avainresurssien kuormitusten seuranta onkin tärkeä osa Thinking Portfolion päivittäistä käyttöä.

Eri käyttäjäryhmät ovat antaneet positiivisia kommentteja siitä miten ovat huomanneet työmäärän vähentyneen Thinking Portfolion käyttöönoton jälkeen.

-Maajohtajille saadaan helposti tuotettua yhteenveto esimerkiksi tuotekehityksen statuksesta viittaamalla Thinking Portfolioon

-Projektipäälliköt ovat mielissään siitä miten uusi työväline selkeyttää projektin sisäistä tekemistä ja helpottaa näkemään projektien ongelmakohdat

-Johto on kiitollinen kokonaistilanteen läpinäkyvyydestä ja myös parantuneesta yksittäisten projektien seurattavuudesta

Nykänen kiteyttää Thinking Portfolion olevan iso parannus aikaisempaan ja toteaa käyttökokemuksen karttuessa huomaavansa aina lisää hyviä ominaisuuksia, joita heillä voidaan hyödyntää.

-Olemme todenneet, että mitä enemmän sovellusta käyttää, sitä paremmin sen edut huomaa.

Lue ja tutustu tästä uuteen Thinking Portfolio Projektisalkku Whitepaper Q2/2014 pdf-dokumenttiin.

Lisätietoja:

Jukka Nykanen Peikko Group

Jukka Nykänen,
PMO Manager, Projektitoimiston vastaava
Peikko Group
jukka.nykanen@peikko.com