Positiivinen projektisalkun hallinta

Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä nähdään tällä hetkellä varsin paljon haasteita – useimmiten enemmän kuin myönteisiä merkkejä. Projektisalkku ja sen projektit ovat osa tätä liiketoimintaympäristöä. Ulkoiset ja sisäiset muutokset ja uudistukset pyritään saattamaan suunnitelmien mukaan loppuun ja välillä saattaa olla puutumista ilmassa.

Ottamalla positiivinen ja innostunut näkökulma tilannekuvaan, toimintaympäristöön ja suunnitteilla oleviin sekä käynnissä oleviin projekteihin – saatetaan asiat nähdä aivan uudella tavalla.

Nyt on mahdollisuus vapauttaa positiivisuus ja avautua onnistumisille ja hyville ideoille.

Positiivisia projektisalkun hallinnan näkökulmia voisivat olla mm.

 1. Tunnista ne projektit jotka ovat suoriutuneet tällä hetkellä suunnitelmaan paremmin asettamistaan tavoitteista.
 2. Nimeä viimeisen vuosineljänneksen aikana valmistuneista projekteista paras projekti ja kysy projektitiimiltä ja sidosryhmiltä salaisuus onnistumiseen – jaa salaisuus koko organisaatiolle ja juhlikaa sitä!
 3. Pohtikaa mikä on viimeisen kuukauden aikana paras päätös, nerokas analyysi tai uusi näkökulma jonka projektisalkku on organisaatiollenne tehnyt näkyväksi – keskustelkaa näistä ja innostukaa keksimään seuraavana kuukautena taas kaksi lisää
 4. Antakaa projektipäälliköille tehtäväksi tunnistaa ja nimetä omissa projekteissaan heidän kokemat onnistumiset ja kannustakaa kirjaamaan ne seuraavaan projektin edistymisraporttiin
 5. Nimetkää yhdessä tsemppari projektipäällikkö ja antakaa hänelle huomionosoitus – samalla muistaen että kaikista meistä voi eri tilanteissa tulla toistemme tsempareita ja innostajia
 6. Valitse projektisalkusta haluamallasi tavalla yksi projekti ja pohdi millä toimenpiteellä voisit auttaa tätä projektia onnistumaan. Kaikki keinot ovat sallittuja kun tarkoitus on hyvä!
 7. Nimetkää päättyneeltä vuodelta vuoden ohjausryhmän puheenjohtaja – henkilö josta muiden olisi mahdollisuus ottaa mallia. Kiteyttäkää miten ohjausryhmätyön kautta henkilö on luonut poikkeuksellisen hyvän ilmapiirin tai heittäytynyt omalla henkilökohtaisella panoksellaan tukemaan projektipäällikkö ja projektitiimiä onnistumaan!
 8. Pohdi henkilökohtaisesti mitkä ovat mielestäsi aidot omat onnistumisen esteesi ja pyydä apua. Avun pyytäminen on aito tunnustus työkaverin osaamisesta ja arvokkaasta näkemyksestä – yllätyt varmasti positiivisesti
 9. Päätä, että seuraava projektisalkun yhteenveto ja analysointi kokous lähtee liikkeelle positiivisesti. Jokaista osallistujaa pyydetään kertomaan mitä mahdollisuuksia ja onnistumisia he projekteissa näkevät. Keskustelkaa mahdollisuuksista ja opituista asioita. Luokaa pohja ja tahtotila onnistua.
 10. Tunnistakaa parhaat projektipäälliköt ja pyytäkää heitä valmentajiksi ja mentoreiksi muille projektipäälliköille.  Näin organisaation osaajat tulevat tunnistetuksi ja osaamista voidaan jakaa vertaisten kannustuksella. Vertaisten kokemuksia ja oppeja kuunnellaan aina.
 11. Jatkakaa sisäisesti keskustellen positiivisten palautteiden ja kannustamiskeinojen listaa ja pitäkää ryhti korkealla. Muista aina kysyä ”Mitä hyvää projektille kuuluu?” – saatat yllättyä positiivisesti mitä vastauksia tulet saamaan.

 

Share This