Projekti-, sovellus- ja palvelusalkunhallinta (ALL-IN-ONE) Valmennus 26-27.1.2017

Tässä koulutuksessa salkunhallintaa tarkastellaan käytännönläheisesti niin tietohallintojohdon kuin liikkeenjohdon näkökulmasta, unohtamatta muita salkunhallinnan tärkeitä sidosryhmiä.

Erityisen juuri tästä koulutuksesta tekee kolmen mielenkiintoisen projekti-, sovellus- ja palvelusalkku salkunhallintanäkökulman riippuvuudet ja kytkennät käytännön esimerkkien kautta.

Koulutus auttaa sinua ymmärtämään projekti- sovellus- ja palvelusalkunhallinnan pääperiaatteet ja hyödyntämään salkunhallinnan mahdollisuuksia työssäsi.

Käytännön kokemukset osana teoriaa konkretisoivat salkunhallinnan mahdollisuudet muutosjohtamiseen, kokonaisarkkitehtuurin elinkaarenhallintaan sekä palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Koulutuksen aikana läpikäydään projekti- sovellus- ja palvelusalkun hyödyt, tietomallit, kriteerit ja luokittelut, vaiheistukset, hallinnan prosessit ja salkkujen väliset eroavuudet, tyypilliset salkkuraportit, riskit ja niiden hallinta, analysointi sekä asemoinnin hyvät periaatteet.

Koulutus sisältää runsaasti konkreettisia käytännön esimerkkejä kolmesta salkkunäkökulmista sekä salkkuihin liittyvistä raporteista ja niiden analysoinnista. Koulutus antaa osallistujille lähtökohdat mm.

1. Hyödyntämään systemaattisen strategista salkunhallintaa omassa organisaatiossaan
2. Tuoda läpinäkyvyyttä organisaation projektien, sovellusten ja palveluiden hallintaan
3. Ymmärtää eri salkunhallintamallien päätöksentekoa ja niillä tehtävää eri osa-alueiden hallintaa
4. Rationalisoida sovellus- ja palveluarkkitehtuuria sekä priorisoida projekteja
5. Havainnollistaa kokonaisarkkitehtuuria huomioiden projektisalkun mahdollisuudet muutosjohtamisessa
6. Nopeuttaa salkunhallinnan tarvemäärittelyä sekä halutun salkunhallintanäkökulman kehittämisen Roadmapin

Lue lisätietoja Projekti-, sovellus- ja palvelusalkunhallinta (ALL-IN-ONE) valmennuksesta ja ilmoittaudu mukaan!

Share This