Kuvassa vasemmalta: Pipsa Eklund, Päivi Nissi, Virpi Kotala ja Ilkka Toivanen. Kuvasta puuttuu Taru Lahti.

Trafi kehittää liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmään liittyvistä viranomaistehtävistä.

(www.trafi.fi)

Kaikki projektit ovat salkussa

Vuoden 2016 alusta lähtien Thinking Portfolion on ollut Trafin kaikkien projektien johtamisen apuväline. Trafin projektit ovat sisällöltään muun muassa asiakkaiden palvelujen kehittämistä sekä ICT:n ja oman toiminnan kehittämisen projekteja.

Thinking Portfolion käyttöönoton jälkeen Trafin projektit ovat tulleet läpinäkyvimmiksi, kertovat Thinking Portfolio-pääkäyttäjät Trafista.

Aiemmin projektien esimäärittelytiedot dokumentoitiin erilaisten käytäntöjen mukaan, mutta nyt, kun on sovellus mihin nämä tiedot kerätään, hahmottuvat projektit jo varhaisemmassa vaiheessa. Tämä on tervetullut muutos projektin elinkaaren seurannassa.

Trafilla oli ennen Thinking Portfolion käyttöönottoa oma kehittämisen toimintamalli käytössään eikä siihen tarvinnut sovelluksen vuoksi tehdä muutoksia, mutta Thinking Portfolion mukanaan tuoma ryhti projektien seurannassa ja läpimenoissa on merkille pantavaa. Raportit ovat yhdenmukaistuneet ja raportointikäytäntöihin on saatu tervetullutta selkeyttä.

Projektien näkeminen sovelluksessa lisää informatiivisuutta

Trafilla Thinking Portfoliota käyttävät aktiivisimmin projekti- ja kehityspäälliköt, sen lisäksi raportointia tehdään salkun avulla useille eri ryhmille ja kaikilla trafilaisilla on salkkuun katseluoikeudet. Kaikille on hyötyä siitä, että voi katsoa mitä projekteja muilla on meneillään ja miten he ovat asioita toteuttaneet tai toteuttamassa. Eri vaiheissa olevia kehitystehtäviä on tällä hetkellä salkussa 167, joista käynnissä olevia hankkeita tai projekteja on 55.

Ohjausryhmät tekevät projektipäätökset Thinking Portfolion raporttien ja analyysien avulla. Projektien apuna ovat lisäksi päätöksenteon muistilistat, jotka niin ikään löytyvät sovelluksesta.

Trafilaiset kokevat Thinking Portfolion käytön miellyttävänä ja antavat paljon positiivista palautetta.

-Thinking Portfoliossa näkyy toteuttajien projektitoiminnan osaaminen, se on ammattimaisesti suunniteltu

-Sovellus on selkeä, se ohjaa itse käyttäjää eikä tarvita minkäänlaisia erillisiä ohjeita

-Thinking Portfolio työvälineenä mahdollistaa monta eri toteutusmallia, tämän vuoksi on tärkeää kartoittaa ensin oman toiminnan tarve. Sen jälkeen sovellusta on helppo muokata haluamakseen.

Reagointinopeus on Thinking Portfoliolla huippua

Myös toimittajana Thinking Portfolio saa kiitettävän arvosanan trafilaisilta. Yhteistyö on sujunut moitteettomasti ja he kokevat saaneensa hyvin apua tarvitessaan. Erityistä kiitosta saa Thinking Portfolion huippunopea reagointi asiakkaan yhteydenottoihin.

Trafilta saimme haastatella seuraavia henkilöitä:

Ilkka Toivanen, Pipsa Eklund, Taru Lahti, Virpi Kotala ja Päivi Nissi