productivity

Hyvä käytettävyys on osa Thinking Portfolion tuottavuutta

Thinking Portfolio S3 projektisalkussa on vakio-ominaisuutena monipuolinen projektin resurssien hallinta.

Projektille tai ohjelmalle voidaan määritellä avainresurssit joita tarvitaan projektin eri rooleissa. Projektille voidaan ensimmäisessä vaiheessa (Idea -vaihe) määritellä siihen tarvittavat roolit. Näin voidaan kuormittaa rooleja ja nähdä kuinka paljon eri rooleja tarvitaan tuleviin projekteihin.

Seuraavassa projektin vaiheessa (Määrittely / suunnittelu –vaihe) voidaan rooliin kiinnittää henkilöitä ja ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä voidaan nimetty resurssi kiinnittää (resursoida) joko koko projektin keston ajaksi tai vaikka vain kuukaudeksi kerrallaan. Kiinnittämällä henkilö projektiin koko projektin keston ajaksi voidaan tarkempi resurssisuunnitelma vahvistaa tämän lisäksi esim. 3 kk kerrallaan.

Thinking Portfolion resurssisuunnittelu ottaa automaattisesti huomioon nimetyn resurssin kuormituksen muissa projekteissa. Lisäksi on mahdollista määritellä jokaiselle henkilöresurssille henkilökohtainen linjatyöosuus joka on pois projekteille vapaana olevasta ajasta. Henkilöä kuormitettaessa nähdään siis automaattisesti kuinka paljon henkilöllä on vapaana työaikaa muiden projektien ja linjatöiden lisäksi.

Projektin resurssien hallinta näyttää yksinkertaisesti nimettyjen avainhenkilöiden resursoinnin tilanteen myös liikennevaloin. Näin nähdään helposti ja vaivattomasti ajantasainen tilannekuva resurssien vajaa- tai ylikäytöstä määrätyllä hetkellä tai halutulla ajanjaksolla tulevaisuuteen.

Projektin resurssien hallintaan liittyen on Thinking Portfolio projektisalkussa lukuisia vakioraportteja ja niiden lisäksi voidaan erittäin helposti parametroida asiakaskohtaisiin tarpeisiin sopivia raportteja. Haluttaessa projektin tai ohjelman resurssiraportti voidaan tuottaa myös Excel-muodossa.

Thinking Portfolio projektisalkulla voidaan siis helposti yhdistää ihmiset projekteihin ja ohjelmiin, tasapainottaa resurssikapasiteettia suhteessa kysyntään ja tunnistaa tärkeimmät roolit.

Projektin resurssiraportteja voidaan siis tuottaa myös roolien näkökulmasta ja tunnistaa kuinka paljon eri rooleja tarvitaan eri projektien, ohjelmien tai haluttaessa koko projektisalkun projektien toteuttamiseen.