Spreadsheet

Hyvä käytettävyys on osa Thinking Portfolion tuottavuutta

Thinking Portfolio S3 Projektisalkku sisältää toiminnallisuuden joilla voidaan seurata projektin kustannuksia ja budjettia. Projektin talouden seuranta on usein hyvin asiakaskohtaista ja Thinking Portfolio mahdollistaa helposti ja joustavasti asiakaskohtaisen parametroinnin projektin talouden seurantaan.

Projektin kustannusten seurannalla voidaan raportoida ja analysoida projektin kustannuksia, budjettia, ennustetta, toteumaa ja sitoumaa. Usein riittäväksi koetaan projektin talouden seuranta hyväksytyn budjetin ja toteutuneiden kustannusten kautta mutta myös ennusteiden tekeminen koetaan usein arvoa tuottavaksi. Sitoumalla voidaan tarkoittaa projektiin jo sitoutuvan kustannuksen raportointia tilanteessa (kustannukset jotka syntyvät tai joihin on sitouduttu – riippumatta miten projekti jatkuu) jossa arvioidaan mitä ohjausliikkeitä projektiin voidaan tehdä ja mitkä ovat niiden mahdolliset kustannusvaikutukset.

Thinking Portfolio projektisalkusta voidaan raportoida lukuisilla eri tavoilla projektin kustannustietoja. Raportit voivat olla projektisalkun vakioraportteja tai asiakaskohtaisesti määriteltyjä valmisraportteja. Raporteille voidaan määritellä myös haluttu ajallinen raportointiväli haluttujen ajankohtien välille tai esim. edellinen vuosi tai neljännesvuosi. Projektin kustannusraportteja voidaan tuottaa helposti ja yksinkertaisesti Excel-muotoon jolloin tarvittaessa niiden jatkokäsittely on mahdollista. Kustannusraportoinnissa voidaan myös hyödyntää Thinking Portfolio trendiraportointia joka on vakio-ominaisuutena.

Projektin toteutuneita kustannuksia voidaan tuota myös asiakaskohtaisen liittymän avulla suoraan talousjärjestelmistä ja näin automatisoida toteumatiedon ylläpitoa projektisalkussa.

Projektin kustannuksista voidaan helposti tuottaa myös ns. trendi-raportteja. Käytännössä on mahdollista ottaa projektisalkun tietosisällöstä ns. snapshoteja joiden välillä voidaan raportoida trendejä. Kustannusten seurannassa trendien raportointi havainnollistaa kustannusten kehitystä ja auttaa tekemään parempia päätöksiä.

Trendiraportointi on Thinking Portfolio projektisalkun vakiotoiminnallisuus ja kustannustrendiraportteja voidaan määritellä erittäin joustavasti asiakastarpeiden mukaan.