life cycle

Hyvä käytettävyys on osa Thinking Portfolion tuottavuutta

Thinking Portfolio S3 projektisalkussa on erittäin joustava ja asiakaskohtaisesti yksinkertaisesti parametroitava tehtävienhallinta joka tukee erilaisten kaavioiden kuten mm. Gantt-kaavioiden tekoa. Näin helposti visualisoiden tehtävien alkamisen, päättymisen sekä tarvittaessa projektin erilliset päätöspisteet (Milestones). Thinking Portfolio projektisalkun tehtävähallinnan Gantt-kaaviossa voidaan esittää myös projektin päätösporttien päivämäärät automaattisesti ja näin visualisoida projektin tehtävävirtaa kytkettynä projektin vaiheistukseen ja tilannekuvaan (status).

Tehtävähallinnassa projektin eri tehtävät voidaan vastuuttaa (esim. tehtävän omistaja ja suorittaja), priorisoida ja niiden tilapäivitykset (status) voidaan helposti ja käyttäjäystävällisesti määritellä. Tarvittaessa tehtävien riippuvuuksia voidaan esittää esim. kytkemällä tehtävä myös toiseen projektiin. Tehtävät voidaan kytkeä projektin eri vaiheisiin ja raportoida sen pohjalta tilannekuvan etenemistä (Task Control).

Tehtäviin voidaan lisäksi liittää vaivattomasti lisätietoja sekä tarvittaessa erilaisia liitedokumentteja tai linkittyä asiakkaan asian- ja dokumentinhallintajärjestelmään.

Projektin tehtävienhallinnasta voidaan tuottaa lukuisia eri raportteja joilla voidaan visualisoida, seurata ja viestiä tilannekuvan etenemistä projektin eri vaiheissa.