life cycle

Hyvä käytettävyys on osa Thinking Portfolion tuottavuutta

Thinking Portfolio S3 projektisalkku tarjoaa helppokäyttöisen ratkaisun projektiin käytetyn ajan kirjaamiseen. Projektin toteutuneet tunnit syötetään helppokäyttöiseen ja käyttäjäystävälliseen tuntikorttiin. Tuntien raportointi näkymää suunnitellessamme olemme tutkineet käyttäjien tarpeita ja käyttöliittymän ergonomia vaatimuksia. Näkymä mahdollistaa tuntien kirjaamisen projekteittain ja tehtävälajeittain viikkonäkymään.

Projektin tuntiraportointi visualisoi käyttäjälle viimeisen viikon, kuukauden ja vuoden aikana eri projekteille syötetyt tunnit näppärällä tooltip –ikkunalla. Pääkäyttäjällä on mahdollisuus ylläpitää tuntikirjauksen tehtävälajeja. Tehtäviä voidaan kytkeä myös jatkuvan kehittämisen ja ylläpidon tehtäviin. Tämä mahdollistaa henkilöiden työajan paremman seurannan ja ohjauksen.

Projektille kirjatut nimettyjen henkilöiden tunnit voidaan raportoida lukuisilla eri raporteilla suoraan Thinking Portfolio projektisalkusta tai tarvittaessa siirtää Exceliin jatkokäsiteltäväksi.

Projektin tuntiraportteja voidaan hyödyntää myös sisäisen ja ulkoisen laskutuksen lähteenä ja toteutuneet tunnit voidaan siirtää määrämuotoisesti asiakaskohtaisesti parametroidulla liittymällä esimerkiksi taloushallinta- tai laskutusjärjestelmään.

Projektin tuntikirjaukset voidaan Thinking Portfoliossa parametroida niin, että käyttäjä voi kirjata tunteja vain niin projekteihin joihin hänet on määritelty johonkin rooliin. Projektin toteumatunteja voidaan myös syöttää keskitetysti esim. projektisihteerin tai projektipäällikön toimesta muille henkilöille mikäli tarpeen.