Projektisalkku – Näetkö kilpailijasi tuulilasista vai taustapeilistä?

Projektisalkunhallinnan mahdollisuudet ovat usealle organisaatiolle hyvinkin konkreettisia. Kysymys ei ole vain strategisesta näkökulmasta. Kysymys on koko organisaatiosta ja sen kyvystä tuottaa tavanomaista parempaa palvelua asiakkaille. Erityisesti tämä tulee tehdä kehittämällä organisaation kokonaisarkkitehtuuria liiketoimintalähtöisesti.

On kehitettävä palveluja jotka säätävät asiakkaan aikaa. On tuotettava palveluja jotka ovat vaivattomia ja tuottavat asiakkaan asiakkaalle hyötyä. Tähän tilaan pääseminen edellyttää merkittäviä muutoksia, muutokset lähtevät nykytilasta ja tavoitetilan asettamisesta. Toimintasuunnitelmat tulee kytkeä kokonaisarkkitehtuuriin ja jokaisen hankesalkun projektin tulee kohdistua konkreettisesti jonkin strategiseen linjaukseen ja ratkaisuun.

Ole liikkeellä ennen kilpailijaasi

Tarjoa siis parempaa palvelua asiakkaille kehittämällä organisaatiota liiketoimintalähtöisesti. Hyödynnä tässä työssä projektisalkkua ja tee siitä koko organisaation asia.

Varmista, että lähdette liikkeelle ennen kilpailijaanne – muutoin voi olla myöhäistä!

vältät seuraavat tyypilliset projekti- ja muutosjohtamisen ongelmat

  1. Lähes 70 %  organisaatioista puuttuu ICT -projekteihin osoitettavat, kokeneet      projektipäälliköt
  2. Onnistuneen projektin keskeinen tekijä on liiketoimintalähtöinen vaatimusmäärittely
  3. Arviolta vain 35 % organisaatioista seuraa IT hankkeiden onnistumisesta
  4. Vain noin  puolet IT hankkeista keskimäärin pysyy aikataulussa ja budjetissa
  5. Yhä  lähes kolmannes kehitystyöstä tehdään ilman projektisuunnitelmaa tai tehtävään asetettua projektia
  6. Tulevaisuudessa IT projektitoiminta verkostoituu edelleen ja verkostoitumisen merkitys  vain korostuu
  7. Ei riitä, että onnistutaan vain yksittäisissä projekteissa
  8. Yli 30 % projekteista päättyy vapaamuotoisesti kaikessa hiljaisuudessa!
  9. Alle 5 % organisaatioista saavuttaa tavoitellut hyödyt jatkuvasti
Share This