Projektisalkku osana kehityskeskustelua

Aina määrävälein käydään yleistä keskustelua siitä tuottavatko kehityskeskustelut arvoa niin työntekijälle kuin organisaatiolle. Työtehtävien muuttuessa yhä projektimaisemmiksi osa organisaatioista näkee mahdollisuuden käydä kehityskeskustelun projektityön lomassa ja mahdollisesti projektin loppuraportoinnin yhteydessä joko henkilökohtaisesti tai projektin osallistuneiden kesken pienryhmässä.

Haaste toki on, että projektipäällikkö ei ole välttämättä aina henkilöiden varsinainen esihenkilö. Näin ollen esihenkilönkin tulisi saada tietoa työntekijän onnistumisesta ja tunnistaa osaamisen kehitysalueet ja mahdollisuudet. Tuomalla tämä tieto keskusteluun mukaan saadaan kehityskeskusteluun konkreettista sisältöä. Projektisalkun avulla voidaan käydä keskustelua tulevista projekteista ja intohimosta osallistua niihin. Voidaan keskustella roolista nyt ja tulevaisuudessa samalla kun sovitaan linjatöiden ja projektityön resurssitarpeesta.

Projektien muuttuessa yhä vaativimmiksi voidaan yhdessä keskustella edellytyksistä jotka voivat liittyä osaamiseen, työvälineisiin, rooliin ja asemaan tai muihin erityistaitoihin.

Projektisalkku mahdollistaa henkilökohtaisten tavoitteiden kytkennän organisaation tavoitteisiin ja siten tukee strategisia tavoitteita. Palkitsemiselle löytyy näin myös selkänojaa projektien ja kehitysohjelmien vaativuuden ja hyötytavoitteiden mukaan. Projektisalkku tekee myös henkilöstölle näkyväksi tavoitteet ja kokonaiskuvan. Tätä voisi pitää myös osana avointa ja aktiivisesti viestivää organisaatiokulttuuria.

Share This