Projektisalkku osana organisaation viraalia viestintää

 

Projektisalkun keskeiset liiketoiminnalliset hyödyt liittyvät usein viestintää, organisaation projektimaisen tekemisen läpinäkyvyyteen ja hyvään päätöksentekoon.

Projektisalkku antaa näkyvyyden eri vaiheissa oleviin ideoihin, ehdotuksiin, käynnissä oleviin projekteihin sekä päättyneiden projektien hyötyjen arviointiin. Useat tutkimukset ja selvitykset väittävät, että viestintä on yksi keskeinen menestystekijä onnistumisessa projektitoiminnassa. Tämän päivän ja ajan ilmiö on, että viestintä ja huomioarvo lähtee usein ennalta arvaamattomalla lumipallona liikkeelle. Internetissä puhutaan ns. viraalista ilmiöstä jossa jostain asiasta tulee erityisen kiinnostava tietyssä hetkessä.

Projektisalkku voisi toimia organisaation sisäisten viraalien ilmiöiden lähteenä. Projektisalkun informaatio ja tietomalli on usein määrämuotoistettu, jotta ideoita ja projekteja voisi suhteuttaa ja priorisoida keskenään. Tämä on tärkeää jotta päätöksenteko perustuu organisaation kannalta uskottaviin ja realistisiin näkemyksiin. Olemme huomanneet, että määrämuotoisen tiedon rinnalle on projektisalkunhallinnassa nousemassa myös vapaamuotoinen tietosisältö.

Tietosisältöä tuotetaan esimerkiksi Thinking Portfolio projektisalkku työkaluun määrämuotoisen tietosisällön lisäksi vapaamuotoisena. Thinking Portfolio mahdollistaa #Tag tyyppisten avain- ja hakusanojen lisäämisen osaksi vapaamuotoista tekstiä. Nämä #Tagit mahdollistavat osaltaan viraalin ilmiön syntymisen organisaation innovaatio- ja kehitystoimintaan. Viraali viestintä kätkee aina taakseen intohimoa ja aitoa kiinnostusta, näihin akkuroimalla projektisalkunhallintaan saadaan magnetisoitua lisää energiaa jota muutosjohtamisessa ei ole koskaan liikaa.

Oletko omassa organisaatiossasi tai sidosryhmissä havainnut vastaavan tilanteen? Mielenkiintoista pohtia mitkä ovat olleet huomioarvon ylittävän tilanteen tai asian alkulähteet.

Projektisalkku on viestinnällisenä mahdollisuutena organisaatiolle yksi vahva sellainen.

 

Share This