Projektisalkunhallinta on hyvää johtajuutta

Johtajuus eli Leadership on monen organisaation menestyksen takana.

Tämän päivän johtajuuteen liittyy läheisesti päivittäisen arkijohtamisen lisäksi toiminnan kehittämisen johtaminen.

Usein merkittävä kehittäminen toteutetaan kehitysohjelmina tai yksittäisinä kehitysprojekteina. Tarkoittaen, että tämän päivän hyvän johtajuuden vaatimuksena on projektitoiminnan johtaminen.

Johtajuus on pitkälle asioiden aikaan saamista ihmisten kautta. Hyvä johtajuus edellyttää myös oman osaaminen kehittämistä ja eri johtamiseen liittyvien tilanteiden tunnistamista ja johtajuuden roolia näissä tilanteissa.

Projektisalkunhallinta on yksi johtajuuden tämän päivän mahdollisuuksista. Projektisalkku on usean organisaation uudistumisen ja muutoksenhallinnan johtamismalli. Projektisalkulla voidaan valmistaa organisaatio muutokseen. Mahdollistaa organisaation siirtymisen vanhoista toimintatavoista ja ratkaisuista uusiin ja siten luoda edellytykset kilpailukyvylle ja kasvulle myös pitkälle tulevaisuudessa.

Hyvää johtavuutta on henkilöstön aito motivointi. Projektisalkussa tämä näyttäytyy kehitysprojektien ideointi ja asettamisvaiheessa. Kun projektille on annettu projektisalkussa vihreää valoa ja lupa edetä on tärkeä luoda ihmisille intohimoa osallistua ja olla mukana uudessa. Projektin ollessa käynnissä projektisalkku tukee organisaation viestintää. Hyvä johtavuus on myös vuorovaikutusta jonka tarkoituksena on pitää aktiivista keskustelua ja tiedonvaihtoa yllä – näin luodaan paras toimintamalli ennakoida projektin aikana tarvittavia ohjausliikkeitä varten. Projektisalkku tukee ohjausliikkeiden tekemistä ja oikein ajoittamista. Edistymisraportointi on siksi tärkeä osa kehitysohjelmien ja projektien viestintää. Kun kehitysohjelma tai projekti saavuttaa tavoitteena ja on aika lopettaa projekti voidaan projektisalkulla käsitellä projektiin liittyvä palaute sekä jälkiarvioida mitä on opittu.

Hyvä johtajuus yhdistettynä projektisalkunhallintaa on korvaamaton toimintamalli uudistusten ja uusien ideoiden läpivientiin.

Hyvä johtaja on aina kiinnostunut siitä mikä on organisaation projektisalkun tilannekuva ja pohtii aktiivisesti miten omalla toiminnallaan varmistaa edellytykset onnistumiseen. Tunnistat varmasti näitä ihmisiä omassa organisaatiossasi tai ehkä saatat nähdä hänestä vilauksen omasta taskupeilistäsi. Hyvä tapa motivoida ihmisiä on pitää heidät tietoisena mitä tapahtuu ja mitä tehdään. Työntekijä joka tämän tietää on paljon tuottavampi kuin henkilö ilman tietoa tavoitteista ja roolistaan niiden saavuttamiseen. Onnistuneella projektisalkulla ja sen hyvällä johtavuudella on organisaatiossa aina seuraajia – riippumatta kuinka haastavasta matkasta olisi kysymys.  Hyvä projektisalkku toimii myös tässä innoittajana ja johtajuuden välineenä.

Share This