Rakennustieto edistää hyvää rakennustapaa ja tuottaa siihen tarvittavaa luotettavaa tietoa infra-alalle, talonrakentamiseen, talotekniikkaan sekä kiinteistönpitoon. Rakennustieto on täyden palvelun tietotalo ja tuotteet kattavat rakentamisen elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon asti.

Excelistä on tultu pitkälle sen jälkeen, kun Thinking Portfolio otettiin käyttöön

Rakennustiedossa käytetään Thinking Portfolion projektisalkkua kehitysprojektien johtamiseen ja seurantaan. Sovellus on otettu projektihenkilöstön keskuudessa tyytyväisinä vastaan, Thinking Portfolion tuoma näkyvyys on ollut tervetullut parannus projektien läpiviemisessä. On tärkeä asia, että projektit ovat samassa paikassa ja tieto avoimesti kaikkien saatavilla. Tämä muun muassa lisää tietoisuutta siitä millä perusteilla projektit on aloitettu ja minkälaisilla kustannuksilla niitä tehdään. Hankkeiden ohjausryhmissä on oltu kiitollisia tietojen helposta esittelymahdollisuudesta suoraan työkalusta.

Pasi-Hulkkonen

Pasi Hulkkonen

Toimitusjohtaja Pasi Hulkkonen ja tuotekehityspäällikkö Jouko Kanerva vertaavat nykyistä tilannetta entiseen Excel-käyttöliittymään ja toteavat yhdestä suusta, että siitä on tultu pitkälle. Painajaista siitä, että kaavat menevät solmuun ei enää tarvitse pelätä. Thinking Portfoliossa ”widgeteiden tuoma viisaus” tunnistetaan.

– On hienoa, että kaikki ei ollut valmiiksi päätetty, vaan voitiin valita omaan käyttöön sopivimmat widgetit ja näin rakentaa oma työkalumme parhaaksi todettujen käytäntöjen joukosta.

– Toisin kuin Excelillä, voi projektitiedot jakaa muiden kanssa ilman huolta siitä, että tiedot menevät sekaisin.

Ideasta projektiksi viedään Thinking Portfolioon seuraavaksi

Thinking Portfolio otettiin Rakennustiedossa käyttöön yli vuosi sitten. Tällä hetkellä salkussa käsitellään investointeja vaativia kehitysprojekteja. Meneillään olevista kehitysprojekteista suuri osa keskittyy digitalisaation mahdollisuuksien parempaan hyödyntämiseen. Muunkin tyyppisten projektien, kuten kirjan julkaisu- ja sisällöntuotannon projektien viemistä salkkuun on jo mietitty, mutta suunnitelmaa siitä ei vielä toistaiseksi ole.

Jouko-Kanerva

Jouko Kanerva

Sen sijaan salkun ajankohtaiset kehitystarpeet kohdistuvat resurssien hallinnan saamiseen Thinking Portfolioon sekä ideoiden käsittelyn sujuvuuden parantamiseen. Myös organisaation pari kuukautta sitten valmistuneen projektimallin yhteensovittaminen työkalun kanssa on tärkeä seuraava askel otettavaksi.

– Meillä on tavoitteena saada prosessimallimme mukaisesti käsittely ideasta projektiksi Thinking Portfolioon.

Toimitusprojektissa mikään ei mennyt pieleen

Thinking Portfolion toimitusprojekti meni Rakennustiedossa sujuvasti ja toimittaja saa edelleen kiitosta palvelualttiudesta ja nopeasta tukipyyntöihin vastaamisesta

– Toimitusprojektissa mikään ei mennyt pieleen ja kysymyksiin tulee vastaukset nopeasti.

Tulevaisuuden kehitysideaksi rakennustietolaiset listaavat visuaalisten dashboardien saamisen sovellukseen.

– Jos yhdeltä aukeamalta näkisi yhteenvetona salkkutasolla kehityksen painopistealueet ja sen miten aiemmat hankkeet ovat toteutuneet, se lisäisi työkalun informatiivisuutta entisestään.

Thinking Portfolio on ottanut Rakennustiedon idean kehityssalkkuunsa tulevien versioiden ominaisuutena.

Yhteystiedot

Pasi Hulkkonen
Toimitusjohtaja
pasi.hulkkonen@rakennustieto.fi

Jouko Kanerva
Tuotekehityspäällikkö
jouko.kanerva@rakennustieto.fi