Savon Voima on aidosti savolainen energiakonserni, jonka liiketoimintaa ovat sähkön myynti ja verkkopalvelut, sähkön ja kaukolämmön tuotanto, aurinkosähköratkaisut sekä monipuoliset energia-alan salkunhallintapalvelut.

Thinking Portfoliossa johdetaan tavoitteellisen kehittämisen toimintamallia

Savon Voiman toimitusjohtaja Arto Sutinen ja kehitys- ja tietohallintopäällikkö Markku Rissanen kertovat, että heidän organisaatiossaan on kehitystoimintaa tehostettu ja viety entistä tavoitteellisempaan suuntaan, samalla johtamisen prosesseja on uudistettu. Näistä lähtökohdista on syntynyt strateginen ohjelma ”Tavoitteellisen kehittämisen toimintamalli”. Yksi ohjelman projekteista on ollut myös uuden sovellustyökalun hankkiminen, jota tarvittiin lisäämään kehityssalkun näkyvyyttä ja toimimaan yhtenä johtamisen työkaluna strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Kaikki tarpeellinen löytyy Thinking Portfoliosta

Sopivia sovelluksia oli tutkittu alustavasti jo jonkin aikaa, mutta hankintaprojektin varsinaisesti käynnistyttyä tehtiin tarvemäärittely, jolle jo aiemmin dokumentoidut kehitystoiminnan tavoitteet antoivat suuntaviivat. Kun tarjouspyynnöt lähtivät maailmalle, oli Savon Voimalla selkeä käsitys tarvittavista toiminnallisuuksista, kertovat Sutinen ja Rissanen.

– Meillä oli kirkkaana mielessä mitä haluttiin ja sen perusteella oli helppo valita oikea sovellus.

– Thinking Portfolio pilvipalveluna vastasi parhaiten vaatimusmärittelyymme. Valmiusaste meidän toimintaamme oli paras, ei tarvinnut räätälöidä mitään.

Thinking Portfolio palvelee Savon Voimalla kehityssalkkuna, jossa hallinnoidaan yrityksen strategiset ohjelmat ja niiden sisältämät projektit sekä muut erityyppiset tutkimus- ja kehityshankkeet. Kehityssalkku sisältää muun muassa ohjelmat: Hiilidioksidivapaat sähköntuotantojärjestelmät, Säävarma sähköverkko, Asiakaskohtaamisen konkretisointi, Oman tuotannon 100% kotimaisuusaste sekä 0-tapaturma.

Markku Rissanen kertoo, että Thinking Portfolio on vastannut hyvin heidän tärkeimmiksi asettamiinsa vaatimuksiin, joihin kuuluu, että tavoitteellinen kehittäminen on helppo kuvata työvälineessä ja sen lisäksi sinne voi nopeasti päivittää tietoa ja luoda sieltä tilannekuvia. Raportointivalmiuksien pitää olla tarpeeksi laajat johtamisen näkökulmasta.

– Olemme olleet tyytyväisiä valintaan. Vielä ei ole tullut eteen mitään sellaista tarpeellista ominaisuutta mitä Thinking Portfoliosta ei olisi löytynyt.

Thinking Portfoliolla saamme erilaisia näkökulmia asioihin

Arto Sutinen näkee kehityssalkkusovelluksen yhtenä tapana prosessoida tavoitteita konsernissa ja hän on tyytyväinen siihen tasoon millä strategiset hankkeet ja ohjelmat näkyvät Thinking Portfoliossa.

– Olen antanut ohjeen, että mitään muita raportteja ei tarvitse johtoryhmään tuoda, Thinking Portfolio kertoo hankkeista tarpeellisen.

– Meillä on Thinking Portfolion käyttö vielä alussa, eli käyttötapoja vielä jonkin verran haetaan. Olemme kuitenkin jo todenneet, että Thinking Portfolion eri näkymillä saamme erilaisia näkökulmia asioihin ja olemme myös tehneet hankkeiden priorisointeja sovelluksen näkymien perusteella.

– Thinking Portfolio on erityisesti johtamisen ja viestinnän väline.

Rissanen jatkaa, että Arton ohjetta on ollut helppo noudattaa, sillä Thinking Portfolio on osoittautunut juuri niin loogiseksi ja tarpeeksi yksinkertaiseksi käyttöliittymältään kuin hankintavaiheen esitysten perusteella ajateltiinkin.

 

 

 

 

 

Arto Sutinen
Toimitusjohtaja
Savon Voima Oy
arto.sutinen@savonvoima.fi

 

 

 

 

 

Markku Rissanen
Kehitys- ja tietohallintopäällikkö
Savon Voima Oy
markku.rissanen@savonvoima.fi