Tyypillisesti maakuntaliitto tarvitsee alueuudistuksen valmisteluun projektikokonaisuuden johtamisen tueksi nopeasti käyttöönotettavaa, helppokäyttöistä ja elinkaareltaan kustannustehokasta projektisalkunhallinnan työkalua. Maakuntien valmisteluvaiheeseen liittyy paljon viestintää ja päätöksentekoa.

Lisäksi alueuudistuksen kohteena on laaja joukko palveluja sekä sovelluksia. Myös näihin kohdistuvien vaikutusten näkyväksi tekeminen palvelu- ja sovellussalkunhallinnalla on nopea ja vaivaton keino viestiä miten valmistelutyöt etenevät ja mitkä ovat niiden vaikutukset.

Maahan perustetaan siis 18 maakuntaa, jotka järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi muita tehtäviä. Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille.  Tähän liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä ja valtionavarainministeriössä.

Maakuntauudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman mukaan ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, maakunnille. Thinking Portfolio projektisalkunhallinta on otettu useissa SOTE- ja alueuudistus valmisteluissa työkaluksi tukea päätöksentekijöitä. Selkeyttää tilannekuvaa eri toimijoiden välillä sekä raportoida valmistelun etenemistä eri tahoille. Mikäli olet avainroolissa valmistelemassa ja suunnittelemassa SOTE- ja alueuudistusta – ota meihin yhteyttä niin kerromme mielellämme käytännön esimerkkejä miten voimme salkunhallinta voi olla alueellanne avuksi. Edessä oleva uudistus on haastava ja viestinnällä on keskeinen merkitys onnistumisen kannalta.

Ota meidän heti yhteyttä:

Esa Toivonen, Managing Partner, Senior Portfolio Advisor
esa.toivonen@thinkingportfolio.com
puh 040 733 6670

Maria Ahokas, Portfolio Sales Advisor
maria.ahokas@thinkingportfolio.com
puh 040 531 5061

Katri Harju, Portfolio Service Advisor
katri.harju@thinkingportfolio.com
puh 040 706 4354

Toimittajan referenssit julkissektorilta

Thinking Portfolio salkkuratkaisun ovat valinneet julkiselta sektorilta mm. Kuntaliitto, Kirkkohallitus, KEVA, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Carea – kymenlaakson hyvinvointikuntayhtymä, Kymenlaakson maakunta, Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto ja sairaanhoitopiiri (EPSHP), Lahden kaupunki, Espoon kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki Oulun kaupunki, Helsingin yliopisto, Veikkaus, Finavia, XAMK (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu), Trafi, HSY, YLE, Kantahämeen keskussairaala, Valtiokonttori, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP), Rinne-Koti Säätiö, SPR, ANS Finland – Air Navigation Services Finland, Eläketurvakeskus, VR Group ja Maanmittauslaitos.